Parlamentul European a reacționat la alegerile legislative din R. Moldova șl a dat publicității un comunicat potrivit căruia, în urma monitorizării făcute de mai multe organizații internaționale, a reieșit că scrutinul a fost marcat de elemente pozitive, dar a avut și deficiențe semnificative.

Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European a organizat un schimb de opinii în care s-au dezbătut concluziile misiunii de observare a alegerilor la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, se arată în comunicat.

După dezbatere, dl David McAllister (PPE, DE), președintele comisiei, Dna Rebecca Harms (Verzi, dE), co-președinte al Adunării Parlamentare Euronest și președinte al Misiunii de observare a alegerilor pE în Moldova, și dl Petras Auštrevičius (ALDE, LT), raportorul Parlamentului Republicii Moldova, au emis o declarație :

"Amintim că, în ultima noastră rezoluție privind Moldova, din noiembrie 2018, Parlamentul European și-a reiterat poziția conform căreia orice decizie privind viitoarele plăți de asistență macrofinanciară ar trebui să aibă loc numai după alegerile parlamentare (...) și cu condiția că acestea să fie realizate în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional și evaluate de organisme internaționale specializate. Plata tuturor programelor de sprijin bugetar ar trebui să rămână în așteptare până când are loc un progres semnificativ în ceea ce privește standardele democratice (...) ".

Luăm act de declarația preliminară a concluziilo Misiunii internaționale de observare a alegerilor, compusă din OSCE / ODHIR, Adunarea Parlamentară a OSCE, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și Parlamentul European (PE), precum și comentariile complementare ale președinției misiunii PE, dna Rebecca Harms. Ambele evidențiază elemente pozitive și deficiențe semnificative.

Procesul electoral din Moldova nu s-a terminat. Trebuie să observăm modul în care autoritățile Republicii Moldova se ocupă de procedurile de contestare și de modul în care se formează majoritatea în Parlament. În mod special, ne întrebăm: va fi acest proces transparent și lipsit de presiune exercitată asupra nou-aleșilor parlamentari? Vor putea toți deputații să își preia mandatul? Unele dintre aceste aspecte vor fi acoperite de raportul final de observare, care va fi publicat de OSCE / ODIHR în aproximativ 7 săptămâni.

Prin urmare, Parlamentul European nu va face, în acest stadiu, nicio evaluare a consecințelor alegerilor asupra viitoarelor relații UE-Moldova. Această poziție va fi elaborată mai târziu, pe baza raportului final al OSCE, odată ce procesul electoral va fi încheiat în întregime.

Între timp vom rămâne foarte atenți la evoluțiile din Moldova".