Adunarea Populară din UTA Găzăuzia a propus introducerea în Constituție a unui punct privind posibilitatea ieșirii regiunii autonome din componența Republicii Moldova. Acest lucru ar putea să se întâmple în cazul în care Republica Moldova își va pierde statalitatea. Proiectul prevede introducerea a zece modificări în legea supremă.

Proiectul de modificare a Constituției a fost publicat pe site-ul Adunării Populare din Găgăuzia. Documentul se află în stadiu de lucru, iar autorii acestuia așteaptă propuneri pe marginea documentului.

În Constituție urmează să fie introdus dreptul Adunării Populare de a adopta legi locale și acte normative în limitele propriilor competențe.

Proiectul descrie procedura de modificare a legilor despre drepturile și competențele Găgăuziei, care pot fi modificate cu trei cincimi din numărul deputaților din Parlament și numai în cazul în care deciziile Parlamentului și ale Adunării Populare coincid.

Pentru reorganizarea activității instituțiilor din Găgăuzia este nevoie de „un aviz pozitiv din partea Comitetului Executiv din Găgăuzia (instituția cu prerogative executive).

Pe lângă aceasta, la solicitarea Adunării Populare din Găgăuzia, Curtea Constituțională trebuie să verifice constituționalitatea legilor și deciziilor Adunării Populare a Găgăuziei și a hotărârilor Comitetului Executiv din Găgăuzia,

Reamintim că în februarie 2014, în Găgăuzia s-a desfășurat un referendum declarat neconstituțional de Chișinău, în cadrul căruia găgăuzii au decis că regiunea va avea dreptul la autodeterminare în cazul în care Republica Moldova își va pierde independența.