În Hotărârea privind confirmarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale, Curtea Constituţională a formulat şase adrese Parlamentului în vederea eliminării lacunelor din legislaţia electorală şi cea conexă.

Curtea a reţinut că, din cauza aplicării deficitare a legislaţiei de către instanţele de drept comun, actorii electorali au fost lipsiţi de un control judiciar eficient, iar Curtea Constituţională a fost pusă în imposibilitatea de a opera cu acte de constatare a încălcărilor. Curtea a solicitat Parlamentului să clarifice legislaţia în partea ce ţine de examinarea contestaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor. În particular, a indicat reglementarea separată şi explicită a procedurilor de examinare a contestaţiilor pentru diversele tipuri de scrutine electorale , transmite IPN.

Având în vedere faptul că un număr mare de cetăţeni moldoveni aflaţi peste hotare nu au reuşit să voteze, Curtea s-a adresat legislativului să modifice mecanismul de votare în străinătate şi să aplice criterii suplimentare în vederea calculării numărului şi a distribuirii geografice a secţiilor de votare. O altă adresă vizează stabilirea criteriilor suplimentare în vederea calculării numărului şi a distribuirii geografice a buletinelor de vot peste hotare, inclusiv asigurarea secţiilor de votare cu o cantitate de rezervă de buletine de vot.

Curtea a mai constatat lipsa în Codul Penal a sintagmei „alegeri prezidenţiale" în articolul care vizează coruperea alegătorului şi a indicat Parlamentului să elimine această lacună.

Pentru că autorităţile statului responsabile de procesul electoral şi activitatea cultelor religioase nu şi-au onorat obligaţia de a împiedica şi sancţiona implicarea cultelor religioase în procesul electoral, Curtea a emis o adresă Parlamentului în vederea instituirii unor mecanisme de sancţionare prompte şi imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a cultelor religioase în campaniile electorale.

Curtea a mai subliniat necesitatea instituirii instrumentelor care ar permite autorităţilor responsabile aplicarea unor sancţiuni cu executare imediată, cum ar fi suspendarea dreptului de emisie pentru întreaga perioadă a campaniei electorale pentru instituţiile media care încalcă obligaţia de imparţialitate în perioada electorală.
Codul jurisdicţiei constituţionale prevede că, dacă la examinarea cauzei Curtea Constituţională constată existenţa unor lacune în legislaţie, atrage atenţia organelor respective, printr-o adresă, asupra lichidării acestor lacune.