Curtea Constituţională a pronunţat, astăzi, 18 ianuarie, hotărârea privind validarea a 5 mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unor mandate de deputat și i-a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a-i declara în calitate de deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe Pavel Ianeț, Gheorghe Brașovschi și Eleonora Graur, candidați supleanți pe lista Partidului Democrat din Moldova și pe domnii Ivan Filimon și Ghenadie Morcov, candidați supleanți pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova prezentând materialele aferente.

Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Astfel, domnii Pavel Ianeț, Eleonora Graur și Gheorghe Brașovschi se regăsesc pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a, din partea Partidului Democrat din Moldova, iar domnii Ivan Filimon și Ghenadie Morcov – pe lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.    

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Amintim că mai mulți deputați din fracțiunea PDM au fost numiți de Parlament în alte funcții, înainte de expirarea mandatului Legislativului ales. Mandatul actualei legislaturi a Parlamentului a expirat la 30 noiembrie 2018 și chiar dacă se pot întruni în ședințe plenare extraordinare, parlamentarii nu pot adopta legi constituționale sau organice.

Componența următorului Legislativ va fi aleasă la scrutinul parlamentar din 24 februarie.