Probabil una dintre cele mai sărace declarații de avere care poate fi semnată de un candidat pentru funcția de deputat în cadrul alegerilor de luna viitoare, ar fi cea a tânărului membru ACUM, Dinu Plângău. Acesta declară „zero” venituri, „zero” bunuri imobile, „zero” bunuri mobile chiar și „zero” împrumuturi.

De fapt, toată declarația sa de avere este completată cu cifra „zero”, tânărul politician, potrivit lui, neavând ce declara. 

Vedeți mai jos declarația integrală de avere a candidatului nr. 13 din lista blocului electoral „ACUM” pentru circumscripția națională:

Comisia Electorală Centrală a publicat anterior lista condițiilor și actelor pe care trebuie să le întrunească persoanele care intenționează să se înregistreze în calitate de candidați la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Cererea de înregistrare trebuie adresată în formă scrisă CEC sau consiliului electoral de circumscripție. La aceasta trebuie anexate următoarele acte:

  1. după caz, procesul-verbal al şedinţei organului competent al partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desemnarea listei de candidaţi pentru circumscripția națională;
  2. după caz, listele de subscripție cu numărul suficient de semnături ale candidatului în circumscripția uninominală;
  3. datele biografice ale candidatului;
  4. declaraţia candidatului privind consimţămîntul său de a candida la alegerile pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;
  5. declaraţia de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile;
  6. certificatul de integritate;
  7. declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
  8. după caz, simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie;
  9. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire în cazul buletinului de identitate seria A (ambele părţi – recto şi verso).

Desemnarea candidaților la funcția de deputat a început cu 60 de zile înainte de data alegerilor, adică la 26 decembrie 2018 și se termină cu 30 de zile înainte de ziua scrutinului, adică la 24 ianuarie 2019.