Deţinătorii terenurilor agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, în cazul limitării accesului la aceste terenuri, vor fi înregistrați în calitate de șomeri cu statut special și vor primi un ajutor lunar de șomaj de 700 lei, potrivit unor modificări la un act normativ aprobate astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.  

Înregistrarea o va face Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul subdiviziunii teritoriale de ocupare a forței de muncă. Calitatea de șomer cu statut special, o pot obține deținătorii de terenuri a cărui acces la acestea a fost limitat, cu vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie, sunt apți pentru prestarea unei munci, nu au un loc de muncă. Alte condiții sunt că nu studiază la o formă de învăţământ cu frecvență, caută activ un loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritoriale, precum și sunt disponibili să înceapă activitatea de muncă, au acces limitat la cel puţin 50% din terenul agricol deţinut.

Şomerii cu statut special care au lucrat şi au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni calendaristice în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării ca șomer cu statut special, beneficiază de ajutor de şomaj în cuantum de 700 lei. Ajutorul de șomaj va fi achitat de Casa Națională de Asigurări Sociale, care preia această responsabilitate de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Modificările operate de Guvern vor intra în vigoare de la 10 februarie 2019. Costul alocației de integrare sau reintegrare profesionale este estimat la 48 mii de lei, iar a ajutorului de șomaj la 2,4 milioane de lei.