Secretarul de stat Tatiana Molcean a discutat cu reprezentanţi NATO şi MAE al Regatului Belgiei. Au fost abordate chestiuni vizând progresele înregistrate în procesul de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului RM-NATO pentru anii 2017-2019, cooperarea cu Alianţa Nord-Atlantică, activitatea Oficiului de Legătură NATO la Chişinău, precum şi agenda actuală a relaţiilor moldo-belgiene.

La reuniunea specială a Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi adjuncţi pe lângă NATO, secretarul de stat Tatiana Molcean a prezentat un raport cu privire la progresele înregistrate în implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) pentru perioada 2017-2019 şi a relatat despre domeniile prioritare de cooperare în cadrul aceluiaşi plan. În context, oficialul moldovean a mulţumit statelor membre NATO pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în procesul de reformare a sectorului de securitate şi apărare, inclusiv prin finanţarea programelor de instruire şi consolidare a capacităţilor instituţionale în domenii precum: securitatea ecologică, combaterea ameninţărilor cibernetice, medicina militară, etc.

În cadrul întrevederii cu adjunctul Secretarului General NATO pentru afaceri politice şi politica de securitate, ambasadorul Alejandro Alvargonzález, a fost efectuat un schimb de opinii pe marginea priorităţilor Republicii Moldova în raporturile cu NATO, Tatiana Molcean a exprimat angajamentul autorităților de la Chișinău de a continua eforturile pentru consolidarea securităţii naționale în conformitate cu noile evoluţii şi cerinţe ale mediului actual de securitate.  În această ordine de idei, fiind menţionată importanţa deschiderii, la sfârșitul anului trecut, la Chişinău a Oficiului de Legătură al Alianţei, care își aduce contribuția la facilitarea dialogului cu Republica Moldova, inclusiv pentru implementarea proiectelor în cadrul Programului Ştiinţă pentru Pace şi Securitate, proiectelor de diplomaţiei publică. 

De asemenea, oficialul moldovean a reiterat angajamentul autorităților de la Chișinău pentru implementarea Pachetului de asistență pentru consolidarea capacităților de apărare și securitate ale Republicii Moldova, implementat cu sprijinul statelor membre și partenere NATO. Oficialul Alianței Nord-Atlantice a confirmat sprijinul organizaţiei pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum şi respectul pentru neutralitatea ţării, exprimând disponibilitatea de a susţine în continuare Republica Moldova prin expertiza și asistența necesară.

Dialogul cu directorul general pentru afaceri bilaterale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, Anick Van Calster, au vizat o serie de chestiuni actuale de pe agenda relaţiilor  moldo-belgiene. Cei doi oficiali au reiterat interesul reciproc în extinderea şi aprofundarea cooperării între cele două ţări în domeniul comercial-economic, cultural-umanitar, precum și consolidarea cadrului juridic bilateral.