În perioada octombrie 2017-septembrie 2018, Curtea de Conturi a remis organelor de drept materialele a 13 misiuni de audit cu suspiciuni de fraudă. Acestea se referă, în special, la eligibilitatea beneficiarilor la aprobarea spre plată a sprijinului financiar; achiziționarea echipamentelor care nu corespund integral specificului activității entității, dar și majorarea nejustificată a costurilor lucrărilor de renovare și reconstrucție a edificiilor față de prețurile contractate inițial. Constatările se regăsesc în Raportul Curții asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pentru anul 2017, audiat vineri, 16 noiembrie, în plenul Parlamentului, transmite IPN.

Președintele Curții de Conturi, Veaceslav Untila, a declarat că portofoliul de audit al Curții a cuprins 53 de misiuni. CCRM a exprimat 38 de opinii asupra rapoartelor financiare și a formulat 16 concluzii aferente conformității și performanței gestionării fondurilor publice. Din totalul opiniilor exprimate, șase opinii sunt favorabile, 22 de opinii cu rezerve, opt opinii contrare și două cazuri de imposibilitate de exprimare a opiniei de audit.

Veaceslav Untila a menționat că raportul include auditul financiar al rapoartelor Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și rapoartelor ministerelor privind executarea bugetelor în anul bugetar încheiat. De asemenea, activitatea de audit a vizat resursele publice alocate, în principal, în domeniile legate de serviciile de transport, siguranța alimentelor, susținerea socială a populației, mediu și calitatea aerului, administrarea impozitelor și taxelor, funcționalitatea sistemelor informaționale etc.

În perioada raportată, Curtea de Conturi a remis organelor de drept materialele privind 13 misiuni de audit cu suspiciuni de fraudă. Acestea se referă la contractarea și achiziționarea neregulamentară a bunurilor; lipsa planificării sau executarea neconformă a achizițiilor publice; denaturarea cheltuielilor aferente remunerării muncii. La fel, este vorba despre stabilirea arbitrară de către beneficiar a perioadei de garanție pentru lucrările de reparație executate etc. Urmare a examinării materialelor remise organelor abilitate, au fost pornite două cauze penale, au fost emise trei refuzuri în pornirea urmăririi penale, iar opt materiale se află în curs de examinare.

Plenul Parlamentului a luat act de raport și în hotărârea sa a constatat că actualmente cadrul de evidență contabilă și raportare financiară aplicabilă în sectorul public conține un șir de carențe. Controlul financiar public intern nu a atins pe deplin scopul general de a consolida răspunderea managerială pentru gestionarea optimă a resurselor. Conceptul de răspundere managerială, inclusiv managementul financiar și controlul, încă nu este aplicat pe deplin.