Astăzi a avut loc întrevederea viceprim-ministrului Cristina Lesnic cu conducătorii serviciilor de protecție din Bulgaria, Georgia, România, Republica Moldova, Ucraina și Statul Qatar.

Vicepremierul Cristina Lesnic a salutat inițiativa de cooperare între serviciile de protecție dintre statele respective și a menționat că este importantă consolidarea forțelor și eforturilor de colaborare și organizarea evenimentelor comune menite să aducă plusvaloare formării profesionale a personalului instituțiilor prezenți la întrunire.

„Cunosc lucrul pe care îl desfășurați fiecare dintre dumneavoastră pentru a asigura securitatea și liniștea în țările de unde veniți. Cunosc și munca pe care o depuneți pentru asigurarea securității vizitelor înalților demnitari și a delegațiilor străine. Sunteți o carte de vizită a țărilor voastre, pentru că sunteți primii cu care interacționează demnitarii și delegațiile străine. Este o misiune importantă, pentru că modul în care vă îndepliniți misiunea depinde imaginea țării dumneavoastră. Este mult mai important să previi o situație de risc, decât să-i faci față, iar, pentru aceasta, sunt necesare multe ore de antrenament și pregătire continuă”, a menționat Cristina Lesnic.

Notăm că, în perioada 12-16 noiembrie 2018, la Chișinău, s-a desfășurat cursul practic de instruire cu genericul „Protecția fizică integrată. Tendințe și Provocări”, în cadrul Protocolului de cooperare în domeniul formării profesionale a personalului.