Viceprim-ministrul pentru reintegrare Cristina Lesnic a avut o întrevedere cu Ministrul de stat pentru reconciliere și egalitate civică al Georgiei Ketevan Tsikhelashvili, aflată în vizită de lucru în Republica Moldova, fiind însoțită de Ambasadorul Georgiei în Republica Moldova Merab Antadze. Această este a doua vizită de astăzi a vicepremierului după cea cu Ministrul pe problemele teritoriilor temporar ocupate şi persoanelor intern strămutate al Ucrainei, Vadim Cernâș.

Vizita oficialului georgian în Republica Moldova se realizează la invitația părții moldovenești și are ca obiectiv crearea unui parteneriat de dialog bilateral.

Într-un comunicat de presă al biroului pentru reintegrare se spune că în cadrul discuțiilor, subiectele au vizat aspecte de interes comun, părțile făcând un schimb de informații referitor la procesul de gestionare a activităților din domeniul de competență, în particular în privința gestionării problemelor generate de conflictele teritoriale nereglementate și soluțiile identificate pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor autorităților constituționale față de locuitorii din regiunile respective.

Vicepremierul Cristina Lesnic a relatat despre activitățile desfășurate în platformele de negocieri pentru reglementarea transnistreană, progresele înregistrate în implementarea temelor actuale de pe agendă, rolul mediatorilor și observatorilor internaționali, precum și despre prioritățile și abordările Chișinăului pe dimensiunea transnistreană. Totodată, a comunicat despre programele promovate de către Guvernul Republicii Moldova și donatorii externi și care au menirea de a rezolva în raioanele de est ale țării și în Zona de Securitate probleme stringente de interes local și de a crea premise pentru instituirea spațiilor naționale unice, precum și a evidențiat impactul acestor inițiative asupra procesului de reglementare.

La rândul său, ministrul de stat Ketevan Tsikhelashvili a descris situația existentă în Georgia și măsurile dispuse de către autoritățile de la Tbilisi pentru a promova proiecte de dezvoltare și de conciliere civică și a soluționa comprehensiv conflictele regionale. Concomitent, oficialul georgian a reiterat sprijinul țării sale pentru reglementarea definitivă a dosarului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, precum și a lansat o invitație Vicepremierului Cristina Lesnic pentru a participa pe parcursul lunii decembrie curent, în or. Tbilisi, la lucrările unei conferințe dedicate aspectelor umanitare și promovării drepturilor omului în zonele afectate de conflicte.

Oficialii au remarcat oportunitatea de a consolida relațiile de colaborare și de a comunica constant pe subiecte de interes comun, precum și au convenit să asigure în acest sens funcționalitatea unei platforme permanente de dialog.

În corespundere cu agenda stabilită, delegația din Georgia se va afla în vizită oficială la Chișinău în perioada 12-14 noiembrie curent, urmând să participe și la alte întrevederi de lucru cu oficiali din cadrul autorităților Republicii Moldova.

----------------------------------- Amintim că tot astăzi, în premieră a avut loc o vizită oficială la Chișinău a Ministrului pe problemele teritoriilor temporar ocupate şi persoanelor intern strămutate al Ucrainei Vadim Cernâș, care a venit la invitația Viceprim-ministrului pentru reintegrare Cristina Lesnic, fiind însoțit de către Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova Ivan Gnatâșin.