Parlamentul a votat repetat, cu 53 de voturi, noul Cod al serviciilor audioviuzuale după ce președintele Igor Dodon a refuzat să promulge documentul.

În răspunsul instituțional trimis Președintelui Parlamentului, Dodon întinde pe șase pagini arumentele sale care - traduse pe înțelesul tuturor - se rezumă, de fapt, la diminuarea cotei de conținut informativ produs în Federația Rusă și la interzicerea conținutului rusesc care poartă caracter militar.

Noul Cod al serviciilor audioviuzuale a fost votat în prima lectură încă în luna iulie curent. Ulterior, a fost supus unor ajustări tehnnice prin intermediul câtorva amendamente, iar după lectura a treia care a avut loc în luna octombrie, Parlamentul l-a trimis Președinției pentru promulgare. 

--------------------------------- Documentul prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății, accesul la evenimente importante majore, protecția jurnaliștilor, dreptul la replică etc. 

Capitole aparte se referă la organizarea și funcționarea serviciilor media liniare, misiunea furnizorilor publici de servicii media, funcționarea furnizorului public național, furnizorii comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră, distribuitorii de servicii media, organizarea serviciilor media audiovizuale neliniare, comunicările comerciale audiovizuale, precum și Consiliul audiovizualului.

De asemenea, documentul prevede o nouă procedură de numire a membrilor Consiliului Audiovizualului, dar și a Consiliului de Observatori ai Teleradio-Moldova, noi prevederi privind transparența proprietății în acest sector și stabilirea unor cote pentru determinarea poziției dominante pe piață. Astfel, doi din cei nouă membri ar urma să fie propuși de Parlament, iar unul de șeful statului. În prezent, toți membrii CCA sunt propuși de societatea civilă. Totodată, membrii Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” vor fi numiți de Consiliul Audiovizualului și nu de Parlament ca în prezent.

Documentul mai prevede că o persoană fizică poate fi proprietar-beneficiar a cel mult două servicii de televiziune generaliste, două de știri şi cel mult două servicii de televiziune tematice. În același timp, un proprietar nu poate deține mai mult de 35% din cota de audiență, pentru a nu deține o poziție dominantă în formarea opiniei publice, potrivit proiectului.

Proiectul prevede și introducerea normelor din actualul Cod al audiovizualului care nu permit retransmiterea emisiunilor cu conținut informativ, analitic, militar produse în state care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, precum Federația Rusă.

Potrivit autorilor, la elaborarea reglementărilor a fost luată în considerare experiența mai multor țări europene, documentul având drept scop ajustarea legislației naționale în domeniul mass-media la cea europeană.

Legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019 .

Tot astăzi, Parlamentul a trimis repetat șefului statului pentru promulgare Legea care prevede crearea inspectoratului de Carabinieri.