Republica Moldova a realizat în ultimii ani reforme importante în domeniul garantării dreptului de a nu fi supus torturii, fiind motivată de comunitatea internațională, ca urmare a problemelor sistemice legate de respectarea articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) constatate în peste 802 hotărâri pronunțate versus Republica Moldova și a recomandărilor primite în cadrul Evaluării Periodice Universale.

În contextul exercitării funcției de control parlamentar privind aplicarea Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), în mod particular implementarea capitolului V din lege “Mecanismul național de prevenire a torturii”, Comisia drepturile omului și relații interetnice a întreprins, astăzi, vizite inopinate, de comun cu reprezentantul Oficiului Avocatului Poporului, la trei penitenciare. Vizitele au fost efectuate la instituțiile penitenciare nr. 4 și nr. 15 din or. Cricova și nr. 10 din satul Goian, comuna Ciorescu.

Monitorizarea Mecanismului național de prevenire a torturii a stat la baza vizitelor, deoarece scopul primordial a fost de a supraveghea asigurarea protecţiei persoanelor aflate în locurile de detenție împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

La fel, în cadrul discuțiilor private cu condamnații, au fost abordate totalitatea problemelor cu care se confruntă persoanele aflate în detenție. 

Au fost discutate subiecte de interes sporit a acestei categorii de persoane, cum ar fi: accesul la justiție, asistența medicală de calitate, protecția socială și alimentarea condamnaților, condițiile de detenție, asigurarea dreptului la instruire a deținuților, precum și multe alte chestiuni.

În final, Comisia drepturile omului și relații interetnice, urmare a vizitelor inopinate întreprinse, s-a autosesizat asupra unor probleme expuse de condamnați, la soluționarea cărora va ține cont prin perfectarea cadrului legal național.