Deputații liberal-democrați și socialiști au prezentat un raport separat cu privire la rezultatele Comisiei de anchetă privind evaluarea exercității atribuțiilor statului în procesul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău și monitorizare a executării angajamentelor ce derivă din contract.

În cadrul prezentării raportului de alternativă, deputații Vasile Bolea, Iurie Țap, Oleg Lipskii și Angel Agache au atras atenția asupra mai multor nereguli, printre care selectarea companiilor „prin concurs închis”; includerea „taxei de modernizare” în calitate de sursă „ce va asigura rambursarea și rentabilitatea investițiilor prevăzute în contract” (9 euro/pasager la plecare); neincluderea unor specialiști „în economie, în jurisprudență și în activitatea aeronautică” în componența Comisiei de concurs; depistarea conflictului de interese la unul din membrii Comisiei de concurs (directorul general interimar al AIC, Petru Jardan).

Totodată, deputații au atras atenția asupra faptului că de la momentul semnării contractului au fost înregistrate schimbări „esențiale” în structura fondatorilor/asociaților „Avia Invest”. Contractul de concesiune nu a corespuns prevederilor legislației - lipsea lista faptelor juridice a căror apariția putea conduce la modificarea cauzelor contractului.

În acest sens, ei au propus renegocierea contractului; reexaminarea Regulamentului și componenței nominale a Comisiei de monitorizare a concesiunii; revizuirea legislației aferente domeniului concesiunii.

Comisia de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuțiilor autorităților statului în procesul de monitorizare a executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a fost creată la 3 decembrie 2015.

Din componența comisiei fac parte Iorie Țap, Oleg Lipskii, Ion Casian, Vasile Bolea, Galina Balmoș, Anatolie Zagorodnîi, Vladimir Andronachi, Angel Agache și Sergiu Sîrbu.

Astfel, Comisia a pregătit două rapoarte diferite: unul semnat de deputații PLDM și PSRM, al doilea - de un grup de 5  deputați.

Pentru a fi introdus în procedură legislativă raportul Comisiei de anchetă trebuie să fie aprobat de majoritatea deputaților din comisie și semnat de Președintele Comisiei.