În cadrul ședinței de astăzi, 21 august 2018, Comisia Electorală Centrală (CEC), a aprobat hotărârea ce se referă la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2018. Data de 16 iulie 2018 a fost termenul-limită pentru prezentarea rapoartelor semestriale la Comisie.

Potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, 46 de partide politice au avut obligația de a prezenta informațiile privind gestiunea financiară, dintre care 33 de formațiuni politice au prezentat rapoartele financiare în termen, iar cinci, peste termenul stabilit de legislație. Opt partide politice nu au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară pentru perioada menționată anterior. 

În urma constatărilor făcute, Comisia a inițiat procedura contravențională în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul partidelor care nu au respectat termenul legal: Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidul Politic „Partidul Ruso-Slavean din Moldova”, Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” și Partidul Conservator.

Totodată, procedura contravențională a fost inițiată și în privința persoanelor cu funcție de răspundere ale partidelor care nu au prezentat raportul semestrial: Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic Noua Opțiune Istorică, Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”, Partidul Politic pentru Unirea Moldovei, Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”, Partidul Republican din Moldova, Partidul Politic Partidul „Renaștere”.

Proiectele de hotărâri privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă și a celei cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare nu au întrunit numărul necesar de voturi și vor fi examinate într-o altă ședință. 

Alte hotărâri ale Comisiei Electorale Centrale aprobate în ședința din 21 august au vizat atribuirea unor mandate de consilier în consiliile locale a mai multor localități