În contextul aprobării de către Parlament a Strategiei naționale de apărare și Planului de acțiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2018 – 2021, Igor Dodon a făcut public un „document” intitulat „Poziția Președintelui Republicii Moldova privind asigurarea securității țării și a cetățenilor ei prin fortificarea statutului constituțional de neutralitate permanentă al Republicii Moldova”. În pretinsul document, Dodon vorbește despre cum vede el relațiile R. Moldova cu România, Ucraina, SUA, Turcia, Federația Rusă și UE.

„Poporul moldovenesc sprijină cu fermitate prevederea constituțională privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, pe cînd clasa politică, nici pînă astăzi, încă nu și-a demonstrat capacitatea de a consfinţi în mod corespunzător în legislație voința cetățenilor în această chestiune de importanță strategică”, scrie Dodon pe pagina sa de Facebook.

În concluzie, Dodon spune că „este necesar de a elabora un șir de acte normative și juridice de rigoare pentru includerea normelor internaționale de drept ce reglementează drepturile și obligațiile statelor neutre în legislația internă a statului”.

Dodon mai vrea elaborarea și adoptarea unei noi Concepții de politică externă.

„La baza Concepției trebuie să fie puse următoarele principii ale politicii externe a Moldovei: deschidere, parteneriat, bună vecinătate, respect reciproc, colaborare mutual avantajoasă, care se întemeiază pe promovarea strictă a politicii de neutralitate permanentă în relațiile de politică externă cu alte state și organizații internaționale.

Politica externă a Moldovei trebuie să corespundă cu strictețe literei și spiritului Statutului ONU, Acordurilor din 1975 de la Helsinki, Cartei Securității Europene și altor documente fundamentale ce reglează relațiile internaționale actuale”, se arată în documentul președintelui.

Potrivit documentului, Dodon și-ar mai dori elaborarea și adoptarea Concepției statutului de neutralitate permanent al Republicii Moldova.