Prim-ministrul Pavel Filip a prezidat, aseară, şedinţa Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării, în cadrul căreia a fost prezentat stadiul actual în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, a fost trecută în revistă activitatea din cadrul platformelor de dialog existente și realizările recent înregistrate în implementarea agendei așa-numitului pachet Berlin plus, au fost expuse noile inițiative și priorități promovate de către părți, lecțiile învățate urmare a desfășurării dialogului multisectorial dintre Chișinău și Tiraspol, precum și au fost relevați pașii următori ce vor fi întreprinși până la finele anului 2018.

S-a apreciat dinamica intensivă în cadrul procesului de negocieri, menționându-se că pe parcursul perioadei 01 ianuarie – 11 iulie 2018 au avut loc următoarele realizări: o rundă oficială în formatul „5+2”, 24 ședințe la nivelul reprezentanților politici și 51 de ședințe ale grupurilor de lucru sectoriale. Totodată, s-a remarcat semnarea în semestrul I 2018 a 3 documente sectoriale (interacțiunea în domeniul veterinar și al protecției plantelor, mecanismul de participare în traficul rutier internațional a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană, foia de parcurs în sfera telecomunicațiilor) și concentrarea pe faza de implementare a acestora, inclusiv, a deciziilor protocolare semnate în luna noiembrie 2017.

Prim-ministrul Pavel Filip a remarcat importanța platformei Comisiei guvernamentale în calitate de nucleu-cadru menit să impulsioneze promovarea politicilor sectoriale de reintegrare a țării, a evaluat pozitiv activitatea grupurilor de lucru sectoriale și progresele marcate în negocieri, a mulțumit negociatorului-șef din partea Chișinăului pentru înregistrarea unor rezultate semnificative și pentru eforturile depuse în accelerarea proceselor inițiate, a menționat necesitatea mobilizării în continuare a experților de pe malul drept al Nistrului în vederea manifestării proactive în negocieri, promovării mai multor inițiative viabile și obținerii unor noi realizări benefice intereselor populației de pe ambele maluri.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost abordată situația din Zona de Securitate, evenimentele recente ce au avut loc în perimetrul acesteia, acțiunile de intervenție ce au fost dispuse din partea autorităților competente ale Republicii Moldova, precum și au fost accentuate anumite aspecte privind etapa de pregătire a mecanismului conceptual pentru implementarea Deciziei protocolare din 24 aprilie 2018 „Cu privire la participarea în traficul rutier internațional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, care nu desfășoară activități comerciale”, măsurile organizatorice luate în acest sens, ajustarea cadrului normativ în domeniu ș.a.

Viceprim-ministrul Cristina Lesnic s-a referit la anumite situații de impas în cadrul dialogului Chișinău-Tiraspol, a efectuat o retrospectivă detaliată pe marginea activităților desfășurate la reuniunea de la Roma (29-30 mai curent), remarcând că protocolul semnat în cadrul acesteia este unul echilibrat și constructiv, a evidențiat noile priorități adiționale anunțate de Chișinău la începutul anului curent (monitorizarea și menținerea stabilității în Zona de Securitate, asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană), a salutat redeschiderea după o pauză îndelungată a activității grupurilor de lucru pentru drepturile omului, precum și a intervenit către membrii Comisiei guvernamentale de a contribui esențial la promovarea politicilor de reintegrare a țării.

Reamintim că ședința precedentă a Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării a avut loc pe data de 18 aprilie 2018.