Acesta este mesajul pe care l-a exprimat Președintele Curţii Europene a Drepturilor Omului, Guido Raimondi, în cadrul întrevederii cu Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi, la Strasbourg.

Discuţia dintre cei doi oficiali s-a axat asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova, reformelor demarate în sectorul judiciar din țara noastră, situației executării hotărărilor Curții de la Strasbourg și măsurilor de prevenire a încălcării drepturilor omului, potrivit unui comunicat de presă al ministerului Justiției. 

Ministrul Justiției a informat Președintele Curții Europene despre eforturile Guvernului în implementarea reformei în justiție, ameliorarea condițiilor de detenție și instituirea unui mecanism compensatoriu pentru condițiile insuficiente de detenție. De asemenea, s-a discutat și problema arestului preventiv, ce rămâne a fi un subiect sensibil din cauza condamnărilor frecvente a Republicii Moldova, în baza Articolului 5 din Convenție. În acest sens, Ministrul Iftodi a informat Președintele Curții privind măsurile întreprinse de Executiv ce vor duce la excluderea arestului arbitrat sau nejustificat.

Președintele Raimondi a informat că protoculul nr.16 va intra in vigoare la 1 august 2018. Acest fapt va spori dialogul și va ameliora aplicarea Convenției la nivel național. Menționăm că, protocolul nr.16 prevede posibilitatea curților superioare naționale de a solicita avizul CtEDO cu privire la probleme juridice ce ţin de interpretarea Convenţiei şi a protocoalelor sale. Președintele Curții de la Strasbourg și-a exprimat speranța că acest instrument va deveni mai atractiv pentru Statele Părți odată cu demararea aplicării acestuia.

Ministrul Iftodi a exprimat dorința autorităților naționale de a proteja drepturile omului în mod eficient și prompt la toate nivelele și în orice situație.  Adițional, Victoria Iftodi a declarat că susține orice acțiuni care ar consolida rolul CtEDO și ar asigura executarea necondiționată a hotărârilor acesteia.  În același context, ministrul a subliniat necesitatea susținerii eforturilor depuse de țara noastră în procesul de executare a hotărârilor Curții Europene în cauzele ce provin din regiunea transnistreană, și în special în partea ce ține de problematica asigurării funcționării școlilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

La rândul său, Președintele Curții Europene a declarat că va susține și în continuare Republica Moldova, apreciind eforturile țării noastre ca fiind încurajatoare și evidențiind voința Guvernului RM de a ameliora situația privind respectarea drepturilor omului. De asemenea, Președintele Raimondi și-a exprimat satisfacția privind calitățile profesionale și munca depusă de juriștii moldoveni detașați la CtEDO.