Ministrul Justiţiei, Victoria Iftodi, în cadrul unei vizite de lucru la Strasbourg a avut o întrevedere cu Thorbjørn Jagland, Secretar General al Consiliului Europei. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat situaţia din Republica Moldova, reformele implementate în sectorul justiției și asistența acordată de Consiliul Europei țării noastre, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției. 

Ministrul Justiţiei l-a informat pe oficialul european despre situația curentă în Republica Moldova, progresele în reformarea justiției și în onorarea anagajamentelor asumate de țara noastră în momentul aderării la Consiliul Europei, precum și despre măsurile întreprinse în lupta împotriva corupției, în domeniul drepturilor omului. În special, s-a discutat despre progresele înregistrate în implementarea direcțiilor strategice de acțiune în sectorul judiciar („Mica Reformă a Justiției”), fiind subliniată importanța expertizei oferite de Consiliul Europei în procesul de creație legislativă.

Victoria Iftodi a apreciat înalt parteneriatul îndelungat între Republica Moldova și Consiliul Europei și i-a mulţumit Secretarului General pentru asistenţa valoroasă acordată, în special, prin intermediul Parteneriatului pentru buna guvernare CoE-UE pentru țările Parteneriatului Estic în perioada 2015-2018.

Cei doi oficiali au apreciat implementarea actuală a Planului de Acțiuni al CoE pentru RM 2017-2020 și a programelor de cooperare dedicate protecției și promovării drepturilor omului, asigurării drepturilor sociale, consolidării statului de drept și asigurării principiilor democrative de guvernare.

Ministrul Justiției a menționat că, actualmente se lucrează la o nouă strategie pe termen lung în domeniul justiției. În acest context, Victoria Iftodi a subliniat importanța evaluării efectuate de Consiliul Europei privind implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, asigurând că recomandările misiunii de evaluare vor fi transpuse în noua strategie.

De asemenea, ministrul Justiției a solicitat intensificarea eforturilor de asigurare a executării depline a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, în special a celor care țin de regiunea transnistreană. Părțile au apreciat importanța sporirii încrederii între cele două maluri ale Nistrului și necesitatea impulsionării dialogului.

La rândul său, Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland și-a exprimat satisfacția vizavi de existența voinței politice de aduce transformări pozitive în procesul de modernizare și democratizare a Republicii Moldova și a asigurat că va sprijini eforturile țării noastre în acest sens. De asemenea, referindu-se la hotăririle CtEDO care țin de regiunea transnistreană, dl Jagland și-a expus angajamentul de a susține acțiunile de implementare a acestora.