Lui Igor Dodon și jurnaliștilor de pe lângă președinție nu le convine proiectul Codului Serviciilor Media Audiovizuale, aflat la examinare în Parlament și intenționează să organizeze „o conferință a mass-media” unde să discute respectivul proiect.

Potrivit unei postări a lui Dodon pe pagina sa de Facebook, acesta s-a văzut astăzi cu „membrii Comisiei pentru mass-media şi comunicare a Consiliului Societăţii Civile pe lîngă Președintele Republicii Moldova”.

În opinia lor, modificările pe care le propune acest document vor conduce la cenzură şi vor restricţiona accesul telespectatorilor şi radioascultătorilor la informaţie, vor avea drept rezultat lichidarea mai multor mass-media şi vor provoca stoparea de facto a difuzării emisiunilor create în limba rusă, scrie Dodon.

Reieșind din acestea, Dodon a salutat inițiativa organizării unei conferințe unde să se discute respectivul proiect „condiţiile de activitate a mass-media, vor fi expuse propriile viziuni asupra „combaterii propagandei”, precum și problema accesului jurnaliştilor la informaţie”.

Amintim că documentul de care este nemulțumit Dodon și jurnaliștii săi prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății, accesul la evenimente importante majore, protecția jurnaliștilor, dreptul la replică etc.

Capitole aparte se referă la organizarea și funcționarea serviciilor media liniare, misiunea furnizorilor publici de servicii media, funcționarea furnizorului public național, furnizorii comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră, distribuitorii de servicii media, organizarea serviciilor media audiovizuale neliniare, comunicările comerciale audiovizuale, precum și Consiliul audiovizualului. În total, Codul conține 11 capitole, inclusiv 90 de articole.

Potrivit autorilor, la elaborarea reglementărilor a fost luată în considerare experiența mai multor țări europene, documentul având drept scop ajustarea legislației naționale în domeniul mass-media la cea europeană.