Deputații au votat în prima şi în a doua lectură un proiect de lege care vine să concretizeze criteriile auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale, transmite IPN.

Unul dintre autori, deputatul democrat Marcel Răducan, a declarat că în prezent auditul situațiilor financiare este obligatoriu pentru 66 de întreprinderi de stat din cele 188 care activează. Or, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor propuse, sub incidența acestor prevederi legale vor cădea 23 de întreprinderi de stat şi 19 municipale.

Astfel, până la punerea în aplicare a prevederilor Legii contabilității (la 1 ianuarie 2019), auditul obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2017 se va efectua la întreprinderile de stat care depășesc, pentru ultimele două perioade de gestiune precedente, limitele a două din următoarele criterii: capitalul social – 500,0 mii lei; total venituri – 10 000,0 mii lei; numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – 100 de persoane.

Auditul obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2018 se va efectua la întreprinderile de stat și întreprinderile municipale care, la 31 decembrie 2017, depășesc limitele a două dintre următoarele criterii: totalul activelor – 63 600 000 de lei; veniturile din vânzări – 127 200 000 de lei; numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.

Deputatul socialist Vasile Bolea a declarat că la prima vedere este un lucru bun, deoarece în cadrul unor întreprinderi există multe nereguli. Dar nu este clar cum vor realiza acest lucru întreprinderile care se află în prag de faliment sau care au datorii de milioane de lei.

Deputatul liberal Valerian Bejan a întrebat dacă nu cumva vor fi folosite aceste prevederi ca o pârghie suplimentară pentru a mai schimba, la necesitate, conducerea unor întreprinderi. Fapt negat de către autorii proiectului.