Dorin Chirtoacă și-a anunțat demisia din funcția de primar al Capitalei. Potrivit Codului Electoral, alegerile au loc în următoarele situații:

a) dacă consiliul a demisionat, a fost dizolvat ori componenţa lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit de Legea privind administraţia publică locală;

b) dacă primarul a demisionat, a fost revocat sau nu poate să-şi exercite funcţiile , inclusiv din cauza privării de dreptul la ocuparea unor funcţii, stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă ;

c) dacă şi după votarea repetată nu a fost ales consiliul şi/sau primarul;

e) dacă s-a efectuat reorganizarea administrativ-teritorială şi în unităţile administrativ-teritoriale nou-formate este necesară alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (consiliilor, primarilor).

(2) Dacă vacanţa funcţiei de primar al localităţii a apărut în ultimul an înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcţia de primar nu se organizează.

(21) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele menţionate la alin.(1 ), autoritatea administraţiei publice locale este obligată să comunice în scris despre acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

(3) Data alegerilor noi se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării circumstanţelor menţionate la alin.(1), cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor , cu condiţia că alegerile noi vor avea loc concomitent, de cel mult 2 ori pe an, primăvara şi toamna.