Curtea Constituțională a avizat pozitiv proiectul de lege privind modificarea Legii Supreme prin introducerea unei referințe care spune clar că orientarea strategică a Republicii Moldova este integrarea europeană.

Curtea Constituțională adoptă următorul aviz:
1. Inițiativa de modificare și completare a Constituției este prezentată de subiectul autorizat și, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 (al.1, lit.b) din Constituție.
2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției nu încalcă limitele revizuirii impuse de dispozițiile articolului 142 (al.2) din Constituție.
3. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției poate fi adoptat după cel puțin șase luni de la data prezentării inițiativei de modificare a Constituției.

Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac. Intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, a declarat președintele CCM, Tudor Panțîru.

Autorii inițiativei, deputații din coaliția majoritară, au propus modificarea a două articole din Constituție.

Astfel, articolul 1 (al.3) din Constituție spune că „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate” va fi înlocuit cu: „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, orientat spre spațiul valoric european în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate”.

Totodată, se propune introducerea unui nou articol, 81 după cum urmează:

Articolul 81. Integrarea europeană

(1) Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării.

(2) Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se stabilește de Parlament prin lege organică”.

În același timp, deputații propun completarea preambulului Constituției cu următorul aliniat: „RESPECTÂND aspirațiile de integrare europeană a țării și promovând orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european”.

Amintim că Partidul Democrat din Moldova şi-a anunțat la 12 septembrie intenția de a modifica Constituția prin introducerea în textul Legii Supreme a unei referințe care spune clar că orientarea strategică a Republicii Moldova este integrarea europeană.

Liderul PDM Vlad Plahotniuc a precizat atunci că această inițiativă pornește de la o decizie a Curții Constituționale din 9 octombrie 2014, prin care Înalta Curte a constatat că orientarea spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu al identității constituționale a Republicii Moldova.

La începutul lunii octombrie Parlamentul a votat proiectul de hotărâre privind formarea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului de modificare și completare a Constituției prin introducerea în textul Legii Supreme a unei referințe prin care se afirmă inechivoc că orientarea strategică a Republicii Moldova este integrarea europeană.