Azi, la Ministerul Apărării a avut loc reuniunea ataşaţilor militari acreditaţi în Republica Moldova. Potrivit comunicatului instituţiei, a fost abordată cooperarea externă din anul curent pe dimensiunea apărări.

Ministrul Apărării Eugen Sturza a mulţumit corpului de ataşaţi militari şi reprezentanţilor Misiunii OSCE pentru susţinerea şi asistenţa acordate în procesul de reformare a sistemului naţional de apărare, specificând că, prin intermediul proiectelor şi iniţiativelor comune, au fost consolidate capabilităţile militare ale Armatei Naţionale pe domenii-cheie cum ar fi: sistemul de învăţământ militar, instruirea, personalul, resursele tehnico-materiale şi infrastructura.

“Datorită dumneavoastră, cei care sunteţi mesagerii armatelor pe care le reprezentaţi, am reuşit să menţinem şi în acest an relaţii bune de colaborare cu partenerii noştri”, a spus Eugen Sturza.

Locotenent-colonel Tatiana Ionel, şefa Direcţiei cooperare internaţională a ministerului, a trecut în revistă principalele acţiuni desfăşurate pe dimensiunea externă, care au avut ca obiectiv realizarea şi promovarea reformelor sectorului de apărare şi sporirea imaginii instituţiei militare la nivel internaţional.

Ionel s-a referit la colaborarea cu Uniunea Europeană, NATO, OSCE în cadrul unor proiecte vizând implementarea pachetului Iniţiativei de Dezvoltare a Capabilităţilor de Apărare (DCBI), participarea militarilor Armatei Naţionale la operaţiuni de menţinere a păcii (KFOR şi misiuni cu mandat ONU) şi activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului “Managementul stocurilor de armament şi muniţii”, implementat cu sprijinul Misiunii OSCE în Republica Moldova.

Sursa citată a menţionat şi contribuţia armatelor partenere, prin proiecte comune, la consolidarea sistemului de apărare. Este vorba de activităţi de instruire, asistenţă logistică şi participare la exerciţii multinaţionale. 

Potrivit Tatianei Ionel, pentru anul 2018, acţiunile principale ale Ministerului Apărării vor fi direcţionate spre perfecţionarea cadrului politico-strategic în domeniul apărării naţionale şi consolidarea cadrului legal şi instituţional, dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională în domeniul apărării, în plan bilateral şi multinaţional, dar şi sporirea contribuţiei Armatei Naţionale la stabilitatea regională şi internaţională.

Preşedintele Asociaţiei Ataşaţilor Militari acreditaţi în Republica Moldova, locotenent-colonel Jeffrey Alan Muir, a apreciat disponibilitatea Ministerului Apărării de a informa diplomaţii militari asupra priorităţilor instituţiei pentru anul 2018 pe segmentul de responsabilitate, ceea ce, în opinia sa, va contribui la identificarea unor oportunităţi de consolidare a cooperării în domeniu.   

Reuniunea ataşaţilor militari, organizată de Ministerul Apărării, are loc anual. Evenimentul are drept scop familiarizarea corpului de ataşaţi militari cu stadiul actual de dezvoltare a Armatei Naţionale.

În prezent, în Republica Moldova sunt acreditaţi 29 ataşaţi militari. Cinci state - România, SUA, Federaţia Rusă, Polonia şi Ucraina - au diplomaţi militari cu sediul la Chişinău, iar restul - cu sediul la Bucureşti, Kiev, Belgia şi Regatul Ţărilor de Jos.