Candidatul pentru prezidențiale din partea Mișcării Social-Politice „Ravnopravie", Inna Popenco, a fost exclusă din cursa electorală. Hotărârea a fost luată publicată cu puțin timp în urmă pe site-ul Curții Supreme de Justiție.

Astăzi, CSJ a început, la ora 14:00, examinarea recursului. Tot atunci, în preajma sediului CSJ, mai mulți susținători ai candidatului Partidului lui Shor au organizat o acțiune de protest în semn de susținere pentru Inna Popenco.

Amintim că ieri Curtea de Apel a decis să o elimine din cursa electorală pe Inna Popenco.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor CEC, deci­zia vine în con­tex­tul exa­mi­nă­rii con­tes­ta­ției depuse la CEC de către con­cu­ren­tul elec­to­ral, Sil­via Radu, din care rezultă că Inna Popenco a folo­sit, în cadrul cam­pa­niei elec­to­rale pen­tru ale­ge­rile Pre­șe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­dova din 30 octom­brie 2016, mij­loace bănești nede­cla­rate.