Numărarea paralelă a voturilor din cadrul referendumului anti-Chirtoacă de către Promo-Lex ,arată că mai multe persoane au votat pentru revocare și mai puține împotrivă față de rezultatele preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC)

Potrivit observatorilor Promo-Lex, voturile au fost calculate în baza datelor transcrise din procesele verbale de numărare a voturilor de către 307 observatori și expediate echipei centrale prin mijloace electronice de comunicare (SMS).

„Urmează de precizat că informația transcrisă în 8 procese verbale de numărare a voturilor conțin erori de calcul la formulele de verificare și rezultatele finale vor fi anunțate după recepționarea de către echipa centrală a originalelor proceselor verbale corespunzătoare și verificarea lor”, spun cei de la Promo-LEX.

Astfel în urma numărării paralele rezultatele preliminare oferite de CEC sunt: „Pentru revocare” - 93 720, „împotrivă” - 13 857, „total” - 107 557.

Datele preliminare ale Prom-LEX unt următoarele: „Pentru revocare” - 96 644, „împotrivă” - 11 095, „total” - 107 739.

Misiunea de observare Promo-LEX a referendumului local privind revocarea primarului general al mun. Chișinău monitorizează procesul electoral din cadrul circumscripției electorale Chișinău, în perioada 4 octombrie – 20 noiembrie 2016, prin intermediul a 5
observatori pe termen lung, a unui observator pe termen mediu și a unui coordonator regional. În ziua scrutinului, Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt în fiecare secție de votare din circumscripție. Observatorii implicați în procesul de
monitorizare au semnat Codul de conduită al observatorului național independent Promo-LEX, obligându-se să acționeze operativ, cu buna-credință și în mod non-partizan.