Asociația Promo-LEX a publicat al doilea raport de monitorizare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău și a Alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017. Perioada de monitorizare a fost 28 octombrie - 10 noiembrie 2017. Potrivit datelor prezentate, socialiştii „au uitat” să raporteze sutele de mii de lei cheltuiţi în ultimele două săptămâni a campaniei electorale.

Observatorii Promo-LEX au remarcat o raportare mai bună la aspectele ce țin de publicitatea TV, în presa scrisă, publicitatea radio și online și constată o raportare defectuoasă în privința publicității promoționale, stradale și mobile, a cheltuielilor de transport și a activităților voluntarilor. 

Pe de altă parte, în perioada 28 octombrie - 10 noiembrie 2017, informează Promo-LEX, participanții au folosit fonduri  care nu au fost declarate în totalitate. La fel, aceștia au omis să includă în raportul către Comisia Electorală Centrală (CEC) anumite cheltuieli, astfel încât cheltuielile neraportate au constituit circa 285.000 lei. 

Referendumul local de revocare a Primarului de Chișinău a fost susținut doar  de persoane fizice. Astfel, în cazul PL au fost 7 donatori care au contribuit cu 285.000 lei, în cazul PSRM au fost de 15 ori mai mulți donatori (115 la număr), cu contribuții de aproape 1.200.000 lei - de 4 ori mai mult decât în cazul primului participant. De altfel, participanții abia de au atins 11% din plafonul permis de CEC (16.508.739.00 lei)”, se arată într-o constatare făcută de Promo-LEX.

Totodată, sursa citată afirmă că întâlnirile cu alegătorii în timpul orelor de lucru au avut loc cu participarea reprezentanților ambelor tabere concurente la referendumul local din Chișinău. Este vorba despre angajați din instituții medicale, educaționale și publice. Au fost raportate 10 astfel de cazuri în perioada de raportare: PSRM este vizat în 4 cazuri, iar PL – în 6.

Promo-LEX a constatat lipsa unei definiri clare a mecanismului de votare în baza certificatului de vot, a rolului lui în procesul electoral și a subiecților cărora îi este destinat.

Legea interzice oferirea de bunuri și servicii în perioada campaniei electorale. Candidatul PDM, însă, a contribuit la repararea clădirii Oficiului Poștal, dar și a asfaltat cărările care duc spre drumul central. Alte încălcări țin, spre exemplu, de afișarea materialelor promoționale pe o conductă de gaz, în timp ce  legea permite doar în spațiile oferite de autorități ori panouri private. Mai mult, un candidat independent a efectuat cheltuieli fără a deschide cont bancar “Fond electoral” și respectiv, fără de a prezenta raport la organul mandatat. La fel, ca și în cazul campaniei privind referendumul din Chișinău, a fost semnalată distribuirea pliantelor fără informația privind denumirea tipografiei și numărul de exemplare tipărite”, mai precizează observatorii. 

De asemenea, abateri de la lege au avut loc atât în cazul procesului electoral din Chișinău, cât și în cele 10 localități unde vor avea loc alegeri locale noi la 19 noiembrie curent: orașul Sângera-Chișinău, comuna Berlinți-Briceni, comuna Zârnești-Cahul, comuna Plopi-Cantemir, comuna Ștefănești-Florești, satul Fundurii Noi-Glodeni, comuna Lăpușna-Hâncești, comuna Sărăteni-Leova, satul Căpriana-Strășeni, comuna Ghiliceni-Telenești.