La evenimentul de redeschidere oficială a podului dintre localitățile Gura Bâcului–Bâcioc vor participa Prim-ministrului Republicii Moldova Pavel Filip şi liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, anunță Comisia Unificată de Control.

În ședința de ieri de la Bender, Comisia a luat act de procesul–verbal privind evaluarea stării tehnice a podului, semnat de către reprezentanţii instituţiilor de resort, vizat de comisia mixtă, şi, ca rezultat, a stabilit că podul poate fi utilizat pentru traficul auto.

În cadrul discuţiilor delegaţia moldovenească a atras atenţia părţilor asupra necesităţii de a se abţine de la măsuri unilaterale în ce priveşte activitatea posturilor, amplasate în preajma podului, în special cu referire la intenția de a schimba infrastructura şi statele de personal ale acestora fără coordonarea prealabilă cu CMÎ şi cu încălcarea deciziilor CUC.

Dată fiind poziţia neconstructivă a părţii transnistrene în problema discutată, Comisia a decis că dezbaterile vor fi continuate la următoarea şedinţă, care va avea loc pe data de 23 noiembrie 2017.