Primarul general interimar al municipiului Chișinău, Silvia Radu, a dispus crearea unui grup de lucru pentru asigurarea procesului de transparență a modului de utilizare a banilor publici de către subdiviziunile administrației publice locale.

Potrivit unei dispoziţii a edilului-şef, conducătorii subdiviziunilor structurale și a entităților economice ale municipiului Chișinău vor asigura publicarea bugetelor subdiviziunilor pe care le administrează, precum şi a informaţiilor despre cheltuielile efectuate şi cele ce urmează a fi efectuate până la sfârşitul anului 2017, pe pagina web oficială a Primăriei (www.chisinau.md).

În acest sens, pentru creșterea gradului de transparență în gestionarea banilor publici, pe pagina web www.chisinau.md va fi creat un modul distinct, unde va fi plastă toată informația cu privire la bugetele și fluxurile de cheltuieli ale subdiviziunilor structurale și entităților economice ale municipiului Chișinău. De menţionat că conducătorii subdiviziunilor Primăriei şi Consiliului municipal Chişinău poartă răspundere personală pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare pe care le gestionează”, se menționează în comunicatul autorităților locale.

În altă ordine de idei, Silvia Radu a emis o dispoziţie prin care obligă conducătorii subdiviziunilor structurale și ai entităților economice să prezinte lunar primarului general interimar rapoarte de activitate, bazate pe date și statistici, în scopul eficientizării activității și soluționării problemelor stringente ale autorităților administrației publice locale a municipiului Chișinău.