Deputații au votat în prima lectură un proiect ce presupune modificarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și aducerea acestuia în concordanță cu Legea privind statutul municipiului Chișinău. Proiectul prevede ca salariul unui pretor să fie echivalent cu 7700 lei, iar a vicepretorului – 6900 lei.

Potrivit legislației, salariul de 7700 lei au următoarele categorii de persoane din cadrul autorităților publice, alese în funcție conform prevederilor Constituției:

Autorități publice locale: vicepreşedinte de raion (cu peste 100000 locuitori); viceprimar al municipiilor Bălţi, Bender, Tiraspol.
Parlament: Preşedinte al comisiei permanente; membru al Biroului permanent.

Deputații, miniștrii, directorul SIS, președintele Academiei de Științe și președintele CEC au un salariu de 7100 lei.

Motivul pentru majorarea salariilor a servit faptul că, odată cu adoptarea noului Statut al municipiului Chișinău, pretorii și vicepretorii de sector au fost transferaţi din categoria funcționarilor publici în cea a persoanelor cu funcții de demnitate publică.