Organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, regimul acestuia, precum şi statutul special al colaboratorilor vamali vor fi racordate la standardele comunitare. Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, un nou proiect de lege cu privire la activitatea Serviciului Vamal.

Proiectul stabileşte expres funcţiile de bază ale Serviciului Vamal, care constau în implementarea politicii vamale, facilitarea comerţului, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, efectuarea vămuirii, controlul şi supravegherea vamală.

De asemenea, sunt reglementate funcţiile de bază, atribuţiile principale şi structura Serviciului Vamal. Astfel, sub aspect structural, Serviciul Vamal este autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, care include aparatul central, birourile vamale şi posturile vamale. Conducerea Serviciului Vamal este asigurată de un director. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului se efectuează de către ministrul finanţelor.

Proiectul prevede statutul colaboratorului vamal, personalul Serviciului, drepturile, împuternicirile și obligațiile colaboratorului vamal, exerciţiul funcţiunii, restricţiile pentru angajaţi, protecţia juridică şi socială etc. Totodată, proiectul reglementează gradele speciale şi funcţiile în Serviciul Vamal, condiţiile generale de conferire a gradelor speciale, termenele de deţinere a gradelor speciale, particularităţile conferirii acestora şi calculării vechimii în muncă.

Un compartiment separat se referă la garanțiile sociale, condiţiile de angajare, modalităţile de ocupare a funcţiei și condiţiile de încetare a raporturilor de serviciu. Se instituie modul de evaluare a performanţelor, condiţii specifice ale procesului de dezvoltare profesională a colaboratorilor vamali şi stimulările acestora. Sunt prevăzute reglementări referitor la răspunderea colaboratorului vamal, abaterile și sancţiunile disciplinare.

Proiectul urmează a fi dezbătut și votat în lectură finală.