Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Viena şi alte Organizaţii internaţionale, Victor Osipov, a ținut un discurs în cadrul celei de-a 61-a Conferințe Generale a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), unde a reafirmat deplina susținere a Moldovei în implementarea completă și efectivă a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare, ca fiind unul din pilonii principali ai regimului internațional de neproliferare și un fundament esențial în dezideratul de dezarmare nucleară.

Referindu-se la realizările Republicii Moldova în implementarea angajamentelor sale internaționale, Victor Osipov a informat despre aprobarea Strategiei Naționale privind Managementul Deșeurilor Radioactive și a Planului Național pentru următorii 10 ani.

Reprezentantul Permanent a adus mulțumiri AIEA pentru susținerea constantă a Republicii Moldova în consolidarea capacităților instituționale în domeniul ocrotirii sănătății prin aplicarea noilor tehnologii în medicina nucleară, diagnostic radiologic, prevenirea și controlul cancerului.

Totodată, Victor Osipov a remarcat suportul partenerilor internaționali în securizarea a peste 3700 surse radioactive, majoritatea provenind din regiunea transnistreană, subliniind faptul că asemena activități vin în avansarea nivelului de securitate și siguranță radioactivă în regiune.

AIEA, cunoscută ca organizația „atomilor pentru pace”, este parte a familiei Națiunilor Unite, fiind principalul centru internațional pentru cooperare în domeniul nuclear. Conferința Generală a AIEA este organul suprem decisional al AIEA care se întrunește anual, de regulă în luna septembrie, în cadrul căreia se discută cele mai importante subiecte privind utilizarea în scopuri pașnice a materialelor și tehnologiilor nucleare .

Evenimentul care s-a desfășoarat în perioada 18-22 septembrie 2017 a Viena, Austria.