Președintele Centrului de implementare a reformelor, Iurie Ciocan, a fost ales în calitate de președinte al Comisiei naționale pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente în cadrul scrutinului parlamentar din 2018. Decizia a fost adoptată azi în cadrul ședinței Comisiei cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Împotrivă au votat doar deputații PSRM Vlad Bătrîncea și Vasile Bolea, dar și consilierul prezidențial în domeniul juridic, Maxim Lebedinschi.

La funcția de secretar al Comisiei a fost numită Maria Nedealcov, reprezentat al Institutului de Ecologie şi Geografie.

Totodată, s-a stabilit ca reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrare Europeană, Biroului pentru reintegrare, Comisiei Electorală Centrală, Biroului Național de Statistică, dar și a Agenției Servicii Publice să fie prezenți la toate ședințele, pentru ca în orice moment să poată solicita informații.

Astfel, până la data de 30 octombrie, Comisia urmează să prezinte o hotărâre prin care să fie delimitate hotarele circumscripțiilor uninominale. Următoare ședință va avea loc marți, 19 septembrie.

Amintim că acum o săptămână Guvernul a aprobat componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru constituirea circumscripţiilor uninominale. Sarcina principală a Comisiei constă în elaborarea şi aprobarea deciziilor în privinţa constituirii a 51 de circumscripţii uninominale permanente, în scopul desfăşurării alegerilor parlamentare, cu prezentarea lor Guvernului spre aprobare.

Din comisie vor face parte obligatoriu:

a) doi reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale;
b) un reprezentant al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului;
c) un reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova;
d) câte un reprezentant al fracţiunilor şi grupurilor parlamentare;
e) câte un reprezentant al partidelor politice extraparlamentare şi al blocurilor politice extraparlamentare care, la ultimele alegeri parlamentare, au obţinut peste 2% din voturile valabil exprimate;
f) un reprezentant al partidului politic care, la ultimele alegeri prezidenţiale, a participat la al doilea tur de scrutin;
g) un reprezentant al Adunării Populare a Găgăuziei;
h) câte un reprezentant al asociaţiilor minorităţilor naţionale care constituie mai mult de 1% din numărul populaţiei Republicii Moldova, altele decât cele specificate la lit.(g);
i) doi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale;
j) doi reprezentanţi ai Biroului pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat; k) trei reprezentanţi ai mediului academic din domeniul dreptului, geografiei şi sociologiei;
l) un reprezentant al societăţii civile, membru al grupului de lucru justiţie şi drepturile omului al Consiliului Naţional pentru Participare.

----De asemenea, în componenţa Comisiei pot fi delegaţi, fără drept de vot, reprezentanţi ai Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi membrul Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia)desemnat de Republica Moldova şi alte persoane a căror participare este considerată relevantă şi binevenită pentru asigurarea profesionalismului şi obiectivităţii activităţii acesteia.

Liderul PAS, Maia Sandu, dar și partidele parlamentare de opoziție au anunțat anterior că cel mai probabil ei nu vor face parte din componenţa Comisiei.