Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a comunicat că cererea adresată Adunării Generale a ONU de a examina retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova se referă la militarii Grupului Operativ al Trupelor Ruse, dar nu la pacificatori.

MAEIE a emis un comunicat în care se referă la inițierea procedurii de înscriere în agenda sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU a unui punct întitulat „Retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova”.

MAEIE amintește că la data de 21 iulie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația privind retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul ţării, care solicită, între altele, Guvernului şi Preşedintelui Republicii Moldova să promoveze adoptarea unei rezoluţii de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind retragerea trupelor militare ruse aflate ilegal pe teritoriul ţării.  

În virtutea acestor prevederi, prin intermediul unei scrisori adresate Secretarului General al ONU, Guvernul Republicii Moldova a inițiat procedura de înscriere în agenda sesiunii a 72-a a Adunării Generale a ONU a unui punct întitulat „Retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova”.

La începutul sesiunii anuale din luna septembrie, Adunarea Generală a ONU va examina cererile statelor membre, inclusiv a Republicii Moldova și va decide care dintre  punctele propuse de către țările direct interesate vor fi înscrise în agenda sesiunii a 72-a și care vor fi amânate pentru sesiunile viitoare.

Eventuala înscriere în agenda sesiunii a 72-a a punctului propus de Republica Moldova va permite examinarea, de o manieră constructivă, de către Adunarea Generală a ONU a chestiunii staționării ilegale a Grupului operativ al Forțelor Armate a Federației Ruse pe teritoriul țării în ultimii 25 de ani, fapt care contravine prevederilor constituționale, neutralității permanente, suveranității și principilor imperative ale dreptului internațional.

Inițiativa Republicii Moldova nu pune în discuție și nu urmărește retragerea militarilor ruși care fac parte din forța trilaterală de menținere a păcii care operează în zona de securitate din regiunea transnistreană. Toate informațiile în acest sens vehiculate recent în mass-media, în particular din Federația Rusă, distorsionează atât esența inițiativei Republicii Moldova la ONU, cât și a stipulărilor textuale ale documentelor transmise Secretarului General al ONU.