Președintele Igor Dodon a refuzat să promulge Legea tichetelor de masă promovată de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia unui document confirmativ.

Șeful statului invocă „obiective improprii obiectului legiferat”.

Totodată, legea prevede condiții nespecifice raporturilor comerciale pentru unitățile de alimentație publică, or, ultimele urmează să ofere consumatorului marfă în avans, marfă pentru care, de altfel, se achită impozite, iar costul acesteia este rambursat de către operator mult mai târziu. Respectiva situație creează riscul pereclitării activității agentului economic pe motivul imobilizării surselor financiare ale acestuia”, scrie în document. 

De asemenea, președintele spune că tichetele de masă pe suport de hârtie creează premise pentru eludarea evidenței fiscale. Prin urmare, Igor Dodon recomandă ca acest serviciu să fie aplicat cu ajutorul cardurilor bancare sau a cardurilor de alimentare. 

Parlamentul a votat pe 20 iulie în lectura finală proiectul de lege cu privire la introducerea tichetelor de masă. Inițiativa a fost susținută cu votul a 54 de deputați.

După votarea în prima lectură, atât partidele de opoziție, cât și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au venit, atunci, cu mai multe obiecții apropo de această inițiativă.

Ministerul Muncii a atras atenția asupra faptului că „acordarea tichetelor de masă de către angajatori este facultativă, iar în cazul utilizării altor mecanisme, deja existente în legislația națională, este alternativă” şi poartă un caracter ambiguu. Proiectul - a subliniat sursa citată - trebuie redactat astfel, încât mecanismele să fie clare, iar condițiile de acordare a tichetelor de masă facultativă și alternativă să fie indicate.

În ceea ce privește indexarea anuală proporțional cu rata inflației stabilite din anul precedent a valorii nominale a tichetelor de masă, specialiștii din minister consideră această prevedere drept neclară, echivocă și care nu asigură respectarea principiului predictibilității normelor juridice.

Un alt moment asupra căruia atrage atenția Ministerul Muncii priveşte numărul tichetelor de masă acordate salariatului într-o lună. Potrivit proiectului de lege, acesta trebuie să fie egal cu numărul de zile lucrate efectiv de salariat pe parcursul lunii precedente. Ministerul atrage atenția asupra faptului că alocația sub forma tichetelor de masă trebuie să preceadă plata salariului, dar să nu fie acordată ulterior zilelor efectiv lucrate. 

Ministerul Muncii și-a exprimat și nemulțumirea față de îngustarea spectrului de persoane juridice pasibile să desfășoare activitatea de emitere și rambursare a valorii tichetelor de masă. Or, potrivit proiectului de lege, această prerogativă le revine doar operatorilor constituiți sub formă de societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată.

Deputatul liberal Valerian Bejan a adus exemplul României care dorește să renunțe la tichetele de masă, propunând înlocuirea tichetelor cu indemnizații de hrană anuale, la nivelul a două salarii de bază minime.