Guvernul Filip a aprobat astăzi un concept al securității informaționale, unde se regăsește și noțiunea de „război informațional”. Concepţia prevede o serie de măsuri privind contracararea şi prevenirea ameninţărilor apărute odată cu evoluţia rapidă a tehnologiilor, măsuri care sta la baza elaborării unor acte legislative, axate pe sectorul securității informaționale.

Concepţia are ca scop protecţia intereselor persoanelor, a societăţii şi a statului în domeniul informaţional, precum şi asigurarea securităţii informaţionale a societăţii. Totodată, documentul asigură o abordare complexă şi eficientă a mecanismelor de prevenire şi combatere a criminalității informatice, fără a leza drepturile fundamentale ale omului.

De asemenea, autorităţile îşi propun să creeze un sistem de colectare şi analiză a datelor privind sursele de ameninţare la securitatea informaţională şi consecinţele acestora, să perfecţioneze sistemul de pregătire profesională a specialiştilor în domeniu, precum şi să elaboreze o serie de modificări legislative pentru a aduce legislaţia Republicii Moldova în concordanţă cu noile prevederi.

Printre noțiunile cu care se operează în cadrul Concepției sunt cele de „armă informațională", „interesele statului în spațiul informațional", „securitate informațională" dar și „război informațional"

„Aprobarea unei astfel de concepții este determinată de necesitatea protecției intereselor persoanelor, societății dar și a statului în domeniul informațional", mai este specificat în document.

În cadrul unui studiu realizat de Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning din București, condus de expertul Iulian Chifu, împreună cu Institutul pentru Politici Publice este menționat că Republica Moldova este clasată la nivelul 4 de pe scala de 6 niveluri de risc care caracterizează un război informațional.

Nivelul 0 presupune accesul normal, natural, al ştirilor într-un spaţiu deschis, pe baza libertăţii presei şi a Internetului, cu obiectivul de a informa corect publicul, cu libera circulaţie a ideilor, la diferite niveluri de influenţă, cunoaştere, control şi până la nivelul 5, determinarea deciziei strategice într-un anumit spaţiu. În baza acestei scale, la prima vedere, din studiile făcute, România s-ar afla la nivelul 1, Republica Moldova s-ar afla la nivelul 4, dar cu posibilitatea de a aluneca mai departe, la nivelul 5 în viitor, dacă Preşedinţia şi majoritatea sunt preluate de partide pro-ruse.