Președintele Grupului parlamentar Popular European din Moldova (GPE), Valeriu Ghilețchi, a fost ales în calitate de vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din partea Republicii Moldova. Decizia a fost adoptată astăzi în cadrul sesiunii de vară a APCE.

Onorat să fiu ales de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în calitate de Vice-președinte al APCE din partea Republicii Moldova”, a scris liderul GPE pe pagina sa de Facebook.

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) este unul dintre cele două organe statutare ale Consiliului Europei (organizație internațională dedicată apărării drepturilor omului, a democrației și a statului de drept). Adunarea Parlamentară alege judecătorii Curții Europene a Drepturilor Omului.

Adunarea este formată din 318 de parlamentari delegați de către parlamentele naționale ale celor 47 de state membre ale Consiliului și se întrunește de patru ori pe an pentru sesiuni plenare de o săptămână la Strasbourg.

Adunarea întruneşte cinci grupuri politice: Grupul socialist (SOC), Grupul Partidului popular european (PPE/DC), Grupul democraţilor europeni (GDE), Grupul liberal, democratic şi reformator (LDR) şi Grupul pentru stânga unitară europeană (GUE). Unii parlamentari nu aparţin nici unui grup politic.

La moment APCE are 18 vicepreședinți.

Republica Moldova face parte din APCE din anul 1995 și are cinci reprezentanți.