Comisia pentru Comerț Internațional a Parlamentul European a aprobat, marți, acordul privind acordarea celor 100 de milioane de euro în calitate de asistență macrofinanciară Republicii Moldova. Aceasta va fi acordată, însă, doar în cazul respectării unor condiții stricte. Acordul a fost aprobat cu 30 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Potrivit unui comunicat de presă care apare pe site-ul comisiei, aceasta este deja o etapă ulterioară în aprobarea finală preconizată pentru 5-6 iulie.

„Asistența macrofinanciară (AMF) ar trebui să sprijine angajamentul R. Moldovei de a asigura o bună gestionare a finanțelor publice, lupta împotriva corupției și spălării banilor, de-politizarea administrației publice, o justiție independentă, libertatea presei. O declarație comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei subliniază că o condiție prealabilă pentru asistență este ca R. Moldova să respecte regulile democratice, inclusiv un sistem parlamentar multipartit și statul de drept, garantând, de asemenea, respectarea drepturilor omului”, se arată în comunicat. 

Raportorul pentru R. Moldova a declarat că în cadrul Comisiei că Declarația comună la care se face referire mai sus, pune accentul puternic pe examinarea de către autoritățile moldovenești a recentelor recomandări ale Comisiei de la Veneția.

"Acest vot confirmă sprijinul ferm pentru un pachet de asistență atât de necesar și, de asemenea, consensul că ar trebui să fie condiționat de reforme ambițioase. În contextul recentelor evoluții legate de schimbările în sistemul electoral, Declarația comună pune accentul puternic pe examinarea de către autoritățile moldovenești a recentelor recomandări ale Comisiei de la Veneția. UE este acum foarte bine pregătită să reacționeze la orice potențială dezvoltare în ceea ce privește democrația și statul de drept pe întreaga durată de viață a acestei operațiuni de sprijin", a declarat raportorul Sorin Moisa.

Săptămâna trecută Acordul a fost aprobat și de Consiliul Uniunii Europene care a chemat Parlamentul European și Consiliul să-l aprobe „fără discuții suplimentare”.

Decizia de acordare a asistenței financiare în valoarea de 100 de milioane de euro urmează să fie examinată în Parlamentul European pe data de 5 iulie. Ulterior Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă vor monitoriza respectarea precondițiilor stabilite pentru Republica Moldova și în baza concluziilor se va decide alocarea primei tranșe.

Printre condițiile prealabile se număra respectarea asigurarii transparenţei şi responsabilităţii în gestionarea finanţelor publice şi consolidarea capacităţilor instituţionale.

Din asistența totală de 100 de milioane de euro, 40 de milioane au fost convenite sub formă de grant și 60 de milioane sub formă de împrumut. Aceste mijloace financiare vor completa resursele furnizate de FMI și alte instituții multilaterale.

Este de menționat că liderii unor partide de opoziție le-au solicitat oficialilor europeni să nu acorde acești bani Republicii Moldova din cauza proiectului de modificare a sistemului electoral.