Liga Orașelor și Comunelor (LOC) atrage atenția asupra unei situații critice în domeniul salarizării angajaților din administrația publică locală. Potrivit unui comunicat emis astăzi, nivelul la limita subexistenței al venitului în raport cu sarcinile generale ale unui angajat din APL generează o migrare masivă a personalului calificat către mediul privat sau, și mai grav, în afara granițelor R. Moldova.

Această problemă le-a fost semnalată, în repetate rânduri, reprezentanților administrației publice centrale, atât din arcul guvernamental cât și din cel legislativ, de către conducerea CALM. Cu regret, unicile măsuri în vederea remedierii acestei situații au fost unele superficiale și cu efect de scurtă durată, luate în octombrie 2022, atunci când Guvernul a aprobat decizia privind repartizarea și redistribuirea unor alocații prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul 2022, potrivit căreia, angajații din sectorul public, cu salarii mai mici de 15 mii de lei, au primit un ajutor unic în sumă de 3000 lei” se notează în comunicat.

De asemenea, notează LOC, începând cu luna ianuarie 2023, angajații din sectorul public au beneficiat de o majorare de salariu în sumă de 1300 lei, însă în cazul administrației publice locale, acest spor lunar în valoare fixă a fost pus pe seama bugetelor locale, contrar avizului negativ al CALM și în pofida mai multor mesaje alarmante venite din partea comunităților locale, Guvernul argumentând că ”salarizarea personalului APL ține de competențele proprii ale APL”.

LOC conștientizează amploarea crizelor succesive care au afectat țara noastră și întreaga lume, dar, în același timp atragem atenția asupra faptului că cea mai mare criză a țării noastre este cea generată de migrația galopantă și plecarea masivă a angajaților calificați din domeniul public. Iar această situație este mai gravă în satele și orașele din țară, acolo unde, spre deosebire de capitală, un angajat al APL care părăsește administrația publică locală, părăsește de obicei și comunitatea, accentuând criza de personal calificat” se scrie în comunicat.
Liga Orașelor și Comunelor subliniază că drumul reformelor și integrării europene, asumat de R. Moldova, nu poate fi parcurs fără personal competent în sistemul public. În contextul în care a fost luată decizia majorării salariilor pentru angajații din administrația publică centrală, LOC cere ca același lucru să se întâmple și în cazul angajaților APL.
Așa cum Guvernul și țara au nevoie de miniștri profesioniști, integri și bine remunerați, tot astfel și satele, comunele și orașele noastre au nevoie de specialiști și funcționari publici motivați salarial, care să dorească să rămână în sistemul public și prin urmare, să rămână în propria localitate. După identificarea mijloacelor necesare pentru majorarea salariilor miniștrilor, trebuie să fie identificate sursele financiare necesare efectuării majorării salariale destinate sistemului administrației publice locale, raportate la sarcinile angajaților din APL care, de multe ori, muncesc mult peste obligațiile și atribuțiile de funcție, pentru a putea față problemelor comunitare, nefiind remunerați în plus pentru acest efort” se notează în comunicat.
Potrivit LOC, este imperativ necesar ca, măcar în acest an electoral, funcția publică și cea de demnitate publică să devină atractivă cel puțin salarial, deoarece există riscul, în multe localități, să rămânem nu doar fără funcționari, dar și fără candidați pregătiți la funcția de primar.