Vor mai multă transparență în fluxurile de capital din străinătate și încurajarea declarării veniturilor de către cetățeni. În acest sens, Parlamentul a aprobat în lectura a doua proiectul de lege privind implementarea prevederilor din Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

Astfel, Republica Moldova va putea face schimb eficient de informații cu autoritățile competente din străinătate, privind conturile deschise sau închise de rezidenții altor state.

Potrivit autorilor de proiect de lege, schimbul de informații privind conturile financiare are drept scop transparentizarea fluxurilor de capital din străinătate, îmbunătățirea conformării fiscale atât la nivel național, cât și internațional, încurajarea declarării veniturilor de către contribuabili, precum și transparentizarea voluntară a operațiunilor și activelor.

Menționăm, că Republica Moldova a devenit membru al Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în anul 2016. Prin aderarea la această organizație, R. Moldova și-a asumat angajamentul de implementare a celor două standarde internaționale privind transparența și schimbul de informații: schimbul de informații la solicitare și schimbul automat de informații privind conturile financiare.