Interconectarea și securitatea rețelelor electrice de transport ale celor două țări, consolidarea cadrului normativ de reglementare a pieței energetice – au fost printre subiectele discutate de către directorul general al ANRE, Veaceslav Untila, cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marko Shevchenko.

Discuția a avut loc astăzi, 20 martie, în timpul unei întrevederi dintre cei doi oficiali. Părțile au abordat mai multe subiecte ce țin de funcționarea sectoarelor energetice ale Republicii Moldova și Ucrainei printre care: interconectarea și securitatea rețelelor electrice de transport ale celor două țări, consolidarea cadrului normativ de reglementare a pieței energetice prin preluarea celor mai bune practici europene în domeniu și contribuția Ambasadei Ucrainei la aprofundarea relațiilor cu factorii de decizie și autoritatea de reglementare din Ucraina prin semnarea unui acord de colaborare.

Directorul general al ANRE a făcut o trecere în revistă a perspectivelor de dezvoltare și de securitate a rețelelor electrice din țara noastră, urmare a sincronizării sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și Ucrainei cu rețeaua energetică europeană ENTSO-E. Părțile au discutat și despre proiectele de construcție a liniilor electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava și rolul acestora în diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și asigurarea securității sistemului electroenergetic din Republica Moldova.

Cei prezenți au declarat că vor depune eforturi maxime pentru consolidarea relațiilor bilaterale din domeniul energetic care vin să ridice nivelul de securitate a aprovizionării cu energie electrică a ambelor state.