Motivele invocate de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, pentru anularea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) ar fi lipsite de suport factologic și conținut juridic și ar include aspecte ce pun în lumină negativă activitatea Consiliului Superior al Procurorilor. Declarația a fost făcută de CSP ca reacție la decizia lui Litvinenco.

Potrivit CSP, în lipsa unor hotărâri adoptate conform legii, dar prin sintagme declarative și construcții lingvistice generale se induce societății percepția că acest concurs la funcția de procuror-șef al PCCOCS ar fi afectat de vicii.

În acest context se impun câteva clarificări:
-Demararea concursului nu este o expresie de voință/discreție a unor membri, dar rezultă din competențele stabilite de lege .
-Ministrul justiției a desemnat un reprezentant în componența Comisiei speciale de preselecție (avocatul Tudor Osoianu), participând activ la această etapă a concursului.
-Ministrul justiției a participat la ședința CSP din 16 ianuarie 2023, în care a fost constituită Comisia specială de preselecție (ședință la care, de altfel, a fost agreată și data ședinței din 25.01.2023, dar nu a fost posibilă convocarea acesteia)” este scris în mesajul CSP.

Respectiv, semnatarii mesajului spun că nu este clar la care ”situație creată” se referă în postarea sa Litvinenco și din care circumstanțe a dedus lipsa de credibilitate, ”or este unanim știut că se impun investigații corespunzătoare, iar numai discuțiile din spațiul public nu pot constitui temei de contramandare a unor proceduri aflate în desfășurare”.

Mai mult, spun autorii documentului, această procedură de concurs a fost demarată de un for colegial, prin majoritate de voturi, de aceea orice hotărâre (de prelungire sau de suspendare/sistare) aparține plenului CSP sau, după caz, instanței de judecată, dar nu unor membri individuali. 

Totuși, subliniem că în actuala componență activă a CSP (11 membri), ponderea decizională o dețin membrii non-procurori, care sunt în număr de 6 membri. Mai mult de atât, din actuala componență a CSP doar 4 membri-procurori își exercită mandatul din anul 2018, pe când ceilalți 7 membri nu pot fi asociați componenței inițiale, mai ales că 6 membri au intervenit începând cu octombrie 2021, circumstanță care exclude criticile legate de lipsa credibilității hotărârilor adoptate de acest for de autoadministrare, insinuată în postare. Mai mult de atât, în partea ce ține de obiecțiile că mandatul CSP nu ar fi ”plenipotențiar”, atenționăm asupra efectelor juridice și impactului instituțional pe care îl comportă asemenea abordare, deoarece ar putea afecta natura juridică a hotărârilor adoptate în perioada anterioară” mai este scris în comunicat. 

În opinia membrilor CSP, ar fi binevenită și o reacție din partea profesioniștilor în domeniul dreptului, care să se pronunțe asupra concurenței între acuratețea discursului public al demnitarilor de stat și integritatea procedurală a activităților desfășurate în instituțiile publice.

Prin poziția exprimată de către Ministrul justiției a fost indusă ideea eronată despre o pretinsă ilegalitate a acestui concurs, ceea ce denotă lipsa de respect față de candidații înscriși, față de membrii Comisiei speciale de preselecție, față de societate și ar putea crea suspiciunea existenței/eșuării unor aranjamente menite să favorizeze anumiți candidați. Atragem atenția că invocarea în această postare a exercițiului de prevetting este un procedeu neloial menit să distragă atenția, dat fiind că nu există nici o tangență între aceste două exerciții instituționale, care se desfășoară separat potrivit regulilor stabilite de lege” conchid autorii mesajului.

Amintim că ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a susținut propunerea de anulare a concursului pentru selectarea canddiatului la funcția de șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Deschide și: Scandal la CSP // Sergiu Litvinenco acceptă propunerea de anulare a concursului pentru funcția de șef al PCCOCS

Amintim că Iulian Groza a anunțat astăzi că este intimidat de anumite persoane care încearcă să exercite presiuni asupra sa. Groza anunță că a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor, menționând că acest concurs este „lovit de vicii” și cere anularea acestuia.

Deschide și: Un membru al Comisiei de selecție a candidaților la funcția de șef al PCCOCS anunță că a fost intimidat și cere anularea concursului

Ulterior, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, a declarat pentru Deschide.MD că sesizarea a fost înregistrată la cancelaria CSP și va fi examinată în următoarea perioadă.

Deschide și: Scandal la CSP // Președintele Consiliului, Angela Motuzoc, reacție la sesizarea depusă de Iulian Groza