Cancelaria de Stat a organizat astăzi la Palatul Republicii, atelierul de lucru privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020, potrivit unui comunicate de presă al Guvernului RM.

Evenimentul a întrunit peste 80 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai agențiilor de dezvoltare regională şi ai societății civile și a avut loc cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare

La deschiderea atelierului, Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac, a subliniat importanţa desfăşurării unor astfel de sesiuni de informare: „Sunt convins că evenimentul de astăzi va dezvolta noi iniţiative pentru comunitate şi, prin urmare, va spori gradul de participare a Republicii Moldova în Programele destinate Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”.

În cadrul instruirii, participanții au fost informaţi despre obiectivele prioritare ale Programului Transnațional Dunărea, regulile de eligibilitate şi rezultatele primului apel de propuneri de proiecte.

Programul Transnațional Dunărea este eligibil pentru cele 14 state din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării și are ca obiectiv stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

Pentru instituţiile din ţara noastră, Programul oferă posibilitatea de a beneficia de circa 2,3 milioane euro şi reprezintă o oportunitate inedită de dezvoltare a parteneriatelor transnaționale în domenii de importanţă economică și socială.

Reamintim că propunerile de proiecte pot fi depuse până pe 6 iunie curent, ora 15.00accesând link-ul:http://www.interreg-danube.eu/calls/callsfor-proposals/second-call-for-proposals/dtp-second-call-for-proposals-application-form.

Sursa: gov.md