Vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian a convocat în ședință coordonatorii din partea Chișinăului în grupurile de lucru sectoriale, în cadrul căreia au fost abordate temele actuale de pe agenda negocierilor, abordările autorităților pe marginea acestora, propuneri și opțiuni viabile de rezolvare în interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

De asemenea, s-a solicitat intervenirea cu inițiative pertinente și permanente în vederea manifestării proactive a Chișinăului în negocieri, identificarea soluțiilor tehnice și funcționale la cele mai stringente probleme, precum și promovarea priorităților politicii guvernamentale de reintegrare a R. Moldova.

La fel, a fost reiterată necesitatea coordonării constante a tuturor măsurilor planificate, antrenarea în ședințele comune ale experților de pe ambele maluri a funcționarilor cu experiență și abilități relevante, precum și determinarea unui calendar estimativ de convocare a reuniunilor grupurilor de lucru sectoriale.

Reamintim că în anul curent pe platforma grupurilor de lucru sectoriale au avut loc 9 ședințe, cei mai activi fiind experții din sfera ocrotirii sănătății (4 ședințe).