Autoritățile de la Chișinău vor participa activ la dialogul politic și social pentru a îmbunătăţi situaţia drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan, a participat astăzi, 27 aprilie, la o masă rotundă de prezentare a două rapoarte tematice privind drepturile omului în Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană (retrospectiva anului 2016) cu genericul „Dreptul la libertatea și siguranța persoanei” şi „Dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente”.

În alocuţiunea sa, Vicepremierul a vorbit despre problema drepturilor omului în regiunea transnistreană, rolul instituţiilor statului şi importanţa colaborării cu societatea civilă şi partenerii de dezvoltare pe această dimensiune.

Georhe Bălan a declarat că Guvernul îşi propune să implementeze instrumente ce vizează acțiuni și responsabilități concrete, menite să rezolve problemele actuale în rândul populaţiei de pe ambele maluri ale Nistrului.

„Subiectul drepturilor omului este abordat în cadrul tuturor platformelor de dialog existente. Avem nevoie de eforturi conjugate pentru a spori oportunităţile de implicare şi participare a tuturor actorilor implicaţi în procesul de reglementare transnistreană”, a spus George Bălan.

Vicepremierul a apreciat pozitiv suportul ONG-urilor de profil şi colaborarea eficientă cu autorităţile, fapt ce a contribuit la consolidarea capacităților instituționale în acest domeniu. Totodată, George Bălan a reamintit că îmbunătăţirea situaţiei populaţiei la acest capitol este esenţială, menţionând, că la adresa Biroului politici de reintegrare au parvenit pe parcursul anilor multiple adresări din partea organizațiilor internaționale, prin care acestea îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu provocările cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului în regiunea transnistreană, urmare a acțiunilor unilaterale ale reprezentanților structurilor de forță de la Tiraspol: intentarea unor dosare artificiale, persecutarea neîntemeiată a exponenţilor sectorului asociativ, interzicerea accesului în localitățile din stânga Nistrului, includerea acestora în lista persoanelor indezirabile, crearea diverselor impedimente ce limitează prestarea serviciilor de consiliere juridică a locuitorilor etc.

„Procesul de reintegrare nu poate fi realizat cu succes fără respectarea drepturilor omului. Cu regret, astăzi, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în regiunea transnistreană denotă carenţe semnificative şi numeroase probleme. De aceea, este necesar să fie create instrumente noi pentru combaterea încălcărilor şi nerespectării drepturilor…” , a subliniat Viceprim-ministrul.

Referindu-se la rapoartele prezentate în cadrul mesei rotunde, George Bălan a specificat că recomandările formulate vor fi luate în considerare şi se vor depune eforturi pentru protejarea drepturilor omului şi perfectarea cadrului legislativ național în corespundere cu normele dreptului internaţional şi standardele UE. Totodată, Vicepremierul a asigurat că autorităţile vor participa activ la dialogul politic și social pentru a îmbunătăți situaţia drepturilor omului din Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Rapoartele prezintă o retrospectivă a anului 2016 și sunt adresate autorităților constituționale, organismelor și instituțiilor internaționale, precum și organizațiilor societății civile preocupate de problema drepturilor omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului  ”Consolidarea  respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX,  cu suportul financiar al  National Endowement for Democracy (NED).