Cetăţenii R. Moldova pot călători fără vize în Brazilia, odată cu intrarea în vigoare, la data de 13 martie 2022, a Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte ordinare.

Potrivit acordului, cetățenii moldoveni care dețin un pașaport valabil, sunt scutiți de vize pentru a intra, ieși, tranzita și rămâne temporar pe teritoriul Braziliei, în scopuri turistice, de tranzit sau de afaceri, pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări.

Totodată, potrivit acordului, în cazul în care cetățenii moldoveni doresc să rămână pe teritoriul Braziliei, pentru o perioadă mai mare de 90 (nouăzeci) zile sau să desfășoare activități remunerate, să se angajeze, să efectueze cercetări, stagii, studii și activități sociale, precum și să acorde asistență tehnică, activități misionare, religioase sau artistice sau să exercite orice altă activitate decât cele menționate, aceștia vor trebui să obțină viză corespunzătoare în conformitate cu legislația Republicii Federative a Braziliei.

Informația suplimentară despre Regimul de vize aplicabil cetățenilor Republicii Moldova poate fi consultat pe pagina web a MAEIE.