În 2010, prin decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse de atunci Dmitrii Medvedev, la solicitarea Ministerului Rus de Externe a fost instituită Fundaţia de susţinere a diplomaţiei publice A. Gorceacov (în continuare Fundaţia lui Gorceacov)(Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова). Nu voi descrie cu ce se ocupa această Fundaţie, o puteţi face, şi singuri, accesând pagina lor oficială.

Eu însă voi încerca să descriu totuşi care este implicaţia acestei Fundaţii în Republica Moldova, respectiv fiind şi implicaţia Federaţiei Ruse, nu întotdeauna transparentă şi echidistantă cum o cere cadrul legal naţional. Totodată, (aici) articolul în original despre Soft Power-ul rusesc în Ucraina şi (aici) articolul în original despre Soft Power-ul rusesc în Europa care descrie acțiunile „diplomaților hibrid“ ruși în Europa Centrală.
 
Publicarea acestui articol este posibil datorită informaţiei oferite de către InformNapalm Україна, InformNapalm precum şi Ukrainian Cyber Alliance. Informaţia se referă la arhiva corespondenţei unui angajat al Fundaţiei lui Gorceacov. Am încercat să analizez toată informaţia disponibilă cu privire la Republica Moldova, inclusiv şi regiunea transnistreană.
 
Aşa dar începem. Toată corespondenţa se referă la perioada anilor 2012 (iulie) - 2017 (iunie). Principalul „actor” este un angajat la Fundaţiei Gorceacov şi persoane din Republica Moldova (inclusiv şi din regiunea transnistreană) din mediul academic, demnitari de stat, experţi, persoane fizice şi juridice.

1. Despre implicaţiile unor companii a Federaţiei Ruse
Un instrument destul de eficient de influenţă a Federaţiei Ruse în Ucraina şi în alte țări, precum şi răspândirii a aşa zisei „lumi ruse” în Ucraina şi în alte țări o are Compania «Газпром». Astfel din corespondenţa Institului Statelor CSI (Институт стран СНГ) a fost posibil de aflat că „Gazprom” a alocat două milioane de dolari pentru diferite activităţi de subversiune pentru o „organizație independentă, non-profit”, care este condusă de deputatul Dumei de Stat a Federaţiei Ruse pe listele partidului „Rusia Unită” (Единая Россия) Constantin Zatulin. Totodată, în aceste activităţi sunt implicate şi alte companii petroliere, una din aceasta are în Republica Moldova, practic, o acoperire naţională, cu proiecte şi contracte de sute de milioane de lei, inclusiv şi pentru autorităţi administrative centrale. În ceea ce ţine de Gazprom, recomand să consultaţi studiul elaborat de către experţii IDIS „Viitorul". Pentru nimeni nu este un secret că Federaţia Rusă ar subvenționa regiunea separatistă transnistreană prin intermediul gazelor naturale livrate de Compania Gazprom. Şi ceea ce este ieşit din comun, acest lucru s-ar întâmplă cu acordul tacit al autorităților de la Chişinău.
 
Nu este exclus că aceste companii sunt implicate şi în alte activităţi de subversionare sub acoperişul mai multor Fundaţii, ONG, biserica ortodoxă şi altele. Prin asta, metodele de promovare a „lumii ruse” în statele europene, precum şi în statele din spaţiul CSI sunt identice, cu o mică excepţie, în fostele republici sovietice Federaţia Rusă are un comportament mai dur şi îndrăzneţ.
 
Dar să ne întoarcem la Soft Power-ul Federaţiei Ruse în Republica Moldova.
 

2. Cu referire la regiunea transnistreană

Unul din proiecte se referă la crearea la Tiraspol a Centrului Media Transnistria Eurasiatică (Медиа-центр «Евразийское Приднестровье»). Astfel, la data de 13 martie 2013 pretinsul minister de externe al regiunii transnistrene prin pretinsa „Adjunctă a preşedintelui guvernului RMN, pe întrebări de relaţii internaţionale, ministru” Nina Ştanschi, se adresează către oarecare N.V. Burlinova (Preşedintele Centrului Diplomaţiei Creative)- cu următorul demers:
 
 
După cum se vede, asemenea adresări sunt remise şi altor Fundaţii, autorităţi din Federaţia Rusă şi Посольство России в Республике Молдова, de fapt menţionându-se că acest proiect a găsit suportul necesar în Ministerul Rus de Externe (МИД России).
La rândul său, N.V. Burlinova se adresează către angajatul Fundaţiei Gorceacov cu următorul mesaj „Vitalie, vezi. Fix acelaşi a primit şi Fundaţia Noastră”, fiind reflectate adresele electronice a celor vizaţi, inclusiv şi adresa electronică a pretinsului minister de externe al regiunii transnistrene, cu patru documente anexate:
 
 
Din arhiva corespondenţei nu este clar dacă acest proiect a fost finanţat sau nu, şi de cine, dar cert este că, proiectul în valoare de peste 600 mii lei anual (cursul din martie 2013) este unul funcţional, vezi aici şi rezultatul.
 
 
Ca parteneri ai acestui proiect pot fi enumărate următoarele, cert este că în documentaţia de proiect expres se specifică că principalele sunt:
 
- Посольство Российской Федерации в Республике Молдова.
г. Кишинев, ул. Штефана чел Маре, 153, тел.: +37322 23-49-42, 23-49-43, 23-49-44, факс +37322 23-51-07, e-mail: [email protected], офиц. сайт: www.moldova.mid.ru
- Общественная палата Российской Федерации
125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1 (495) 221-83-64, (495) 221-83-63
- Россотрудничество
г. Москва, К-9, ГСП, ул. Воздвиженка, д. 18/9, тел.: +7 (495) 690-12-45, факс: +7 (495) 609-92-10, e-mail: [email protected], офиц. сайт: http://rs.gov.ru/
- Фонд «Русский мир»
119285, Москва, Мосфильмовская ул., д. 40А. Тел./факс: (495) 981-5680, 980-2560
- Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова
г. Москва, Тверской бульвар, 13, стр.1, офис 602тел. (495) 783-16-62, факс (495) 783-16-61, е-mail: [email protected], офиц. сайт: http://gorchakovfund.ru/
- Фонд содействия развитию международных связей и сотрудничества "Добрососедство"
119002, г. Москва, ул. Арбат, д.54/2, строение 1 Тел. +7(495)737-07-38
- Информационно-аналитический портал “Центр Льва Гумилёва”
Москва, Берсеневская набережная 6, стр.1 [email protected]
- Российский институт стратегических исследований
г. Москва, ул. Флотская, дом 15 Б, тел. (495) 454-92-64, факс: (495) 454-92-65, е-mail: [email protected], офиц. сайт http://www.riss.ru/
- Институт стран СНГ (Москва - Тирасполь)
г. Москва, Охотный ряд, д.1, тел.+ 7 495 692-18-32, е-mail: [email protected], офиц. сайт: www.zatulin.ru.
- Газета «Русское Слово»
г. Кишинев, Московский проспект, 21, тел. +373 22 49-65-66, факс +373 22 49-65-85, офиц. сайт: www.russlovo.md.
- «Коммерсант Плюс»
г. Кишинев, ул. Пушкина 22, оф. 601, тел. 373 22 233-694, 373 22 233-694, е-mail: [email protected], офиц. сайт http://www.km.press.md/
- «Комсомольская правда в Молдове»
г. Кишинев, ул. Влайку Пыркэлаб, 45, 5 этаж. MD - 2012 тел.: (022) 22-45-12, 22-07-13 Факс: (022) 22-12-74, офиц. сайт http://kp.md/, e-mail: [email protected]
- «Аргументы и факты в Молдове»
г. Кишинев, ул. Армянская, 18, тел. 022-26-09-26, офиц. сайт http://aif.md/
- Интернет-издание Kommersant.md
г. Кишинев. ул. Матеевич 31, тел. +373 22 815 885, факс: +373 22 815 886, e-mail: [email protected]
- Другие общественные организации и средства массовой информации Приднестровья, России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.
 
Un alt proiect este posibila deschidere a unei filiale a Fundaţiei Gorceacov la Tiraspol. Despre aceasta informează aceeaşi Nina Ştanschi prin scrisoarea din 12 octombrie 2012. În acelaşi demers ea mulţumeşte Fundaţiei pentru întâlnirea pe care a avut-o, dar şi despre participarea studenţilor din regiunea transnistreană la seminarele diplomatice la MGIMO (МГИМО).
 
O altă dimensiune în care Fundaţia Gorceacov este prezentă - participarea la evenimente cu scopul promovării separatismului în Republica Moldova. Astfel, la data de 21 iulie 2016 pretinsul ministru de externe al regiunii transnistrene, Vitalie Ignatiev, invită conducătorul acestei Fundaţii la „Праздничные мероприятия посвящённые референдуму по вопросу взаимоотношений с Российской Федерацией и Республикой Молдова”.
 
 
 
Foarte multe documente din această arhivă ţin de participarea delegaţiilor străine la Festivalul Tineretului şi Studenţilor din Soci (Federaţia Rusă) în octombrie 2017. Parcă nimic nu ar fi straniu, în afară de faptul că acelaşi Vitalie Ignatiev prin demersul său cere o cvotă specială pentru „transnistria” cu scopul de „донести до широкого круга международной общественности объективную информацию о поддержке оказываемой Россией „сепаратизму” ( redacţia autorului ), её высокой гуманитарной и „миротворческой миссии”. Nu ştiu dacă Fundaţia a răspuns pozitiv la această solicitare, dar în alt mesaj pretinsul minister raportează de măsurile întreprinse, inclusiv si linkurile deciziilor pretinsului guvern de la Tiraspol.
 
 
Cu privire la regiunea transnistreană aş vrea să aduc ultima informaţie. Implicarea acestei Fundaţii în finanţarea experţilor pentru Republica Moldova, inclusiv şi la solicitarea regimului separatist de la Tiraspol. Astfel în aprilie curent la Chişinău s-a deşfăşurat Conferinţa în legătură cu aniversarea a 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, la care au participat pe lângă alţii şi:
ГУЩИН АЛЕКСАНДР - Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ
Харитонова Наталья Ивановна - заведующая кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России, Факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХИГС.
 
 
Interesantă este corespondenţa de mai departe a doamnei Haritonova cu angajatul Fundaţiei, inclusiv şi un demers, care a fost coordonat cu un oarecare Vitalie, presupun că merge vorba despre Vitalie Ignatiev, pretinsul ministru de externe separatist.
 
 
În documentul anexat la acest mesaj se menţionează despre faptul că „По случаю моего прибытия в Молдову МИД Приднестровья обратился ко мне как к эксперту с просьбой провести консультации по вопросам приднестровского урегулирования 2-го мая 2017 г. в г. Тирасполь. Прошу учесть это обстоятельство.”
Cu ce a consultat această doamnă Tiraspolul, este clar, dar de ce se admit aceste consultaţii?
Este evident că Fundaţia lui Gorceacov este implicat activ ca forţă (ca şi multe altele) a Federaţiei Ruse pentru a promova interesele lui Putin în diferite ţări, inclusiv din Republica Moldova. Întrebarea este în, cum noi reacţionăm şi ce măsuri întreprindem pentru a combate această activitate.
Dar până una alta eu nu am finisat. Urmează partea II cu - cum se coordonează comunicatele de presă cu participarea lui Igor Dodon (şi nu numai), Dughin şi proiectele lui în Republica Moldova, inclusiv Iurie Roşca, dar şi cum participă în toate aceste activităţi experţii din Republica Moldova (ar fi numai unul).
Între timp, aici veţi găsi reacţia lui Igor Dodon la finanţarea sectorului neguvernamental din Republica Moldova. Dar despre concluzii în partea a doua a investigaţiei.
Aşa dar, mai urmeză partea a doua.
Хочу искренне поблагодарить InformNapalm и Ukrainian Cyber Alliance за предоставленную информацию, с уверенностью, что наше сотрудничество продолжится.