Fondul Global (FG), principalul finanțator al programelor de combatere a HIV/SIDA și tuberculozei, recomandă organizațiilor implicate în gestionarea grantului să reducă cheltuielile administrative (coffee break-uri, conferințe „acțiuni de pledoarie”, etc) și să pună mai mult accent pe grupurile de persoane cu risc sporit de infectare. Totodată, Fondul anunță că reduce finanțarea de la €11 mln. la €7 mln, în condițiile în care statul și-a asumat angajamentul să preia treptat toate cheltuielile pentru prevenirea și combaterea HIV/SIDA. Prin urmare, Consiliul de Coordonare (CNC) a propus înjumătățirea bugetului pentru administrarea grantului. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS) – organizația neguvernamentală care mai bine de 10 ani s-a ocupat de implementarea anumitor segmente din acest program - a tratat cu refuz intenția de austerizare, motiv pentru care s-a decis excluderea din Programul pentru 2018-2020.

Decizia în cauză a nemulțumit Centrul PAS care a expediat zeci de scrisori în adresa instituțiilor internaționale acreditate, semnalând că „societatea civilă ar fi fost exclusă ilegal din procesul de negocieri cu Fondul Global”.

Scrisoarea managerului de portofoliul al FG pentru Moldova, datată 1 martie 2017 și remisă în atenția tuturor membrilor CNC specifică expres că ”pentru a aplica întru continuarea programelor FG, nu este obligatoriu să se păstreze aceleași aranjamente” - adică nu este obligatoriu ca cele €7 mln. să fie administrate atât de organizații guvernamentale (UCIMP), cât și de cele neguvernamentale (Centrul PAS).

Totodată, scrisoarea în cauză reiterează poziția Fondului Global ”expusă cu mai multe ocazii: este esențial ca aranjamentele de implementare să fie reexaminate pentru a stabili costuri mai eficiente și orientate spre aplicarea mecanismelor”.

Cu privire la finanțarea Dual Track (UCIMP + Centrul PAS) a fost clarificat faptul că „Fondul Global încurajează finanțarea Dual Track, dar în nici un caz nu obligă sau nu intervine în decizia CNC privind PR-ship-ul”.  

Tsovinar Sakanyan, pag. 1 Tsovinar Sakanyan, pag. 2 Tsovinar Sakanyan, pag. 3

 

Pentru claritate, trebuie să precizăm că grantul pentru perioada 2015-2017, în valoare totală de peste €11 mln., a fost gestionat de către PAS (recipentul neguvernamental) și UCIMP (recipentul guvernamental) cu cheltuieli administrative de €1,7 mln. (ceea ce reprezintă circa 14% din valoarea grantului).

Pentru anii 2018-2020, Fondul Global a micșorat valoarea grantului până la €7,1 mln., restul urmând să fie acoperit din bugetul de stat. Prin urmare, CNC a propus micșorarea cheltuielilor administrative la 7% din valoarea actualului grant - ceea ce ar însemna puțin peste €500 000. Centrul PAS a insistat ca cheltuielile administrative să rămână de 14% din valoarea grantului - adică aproape €1 mln. Potrivit celor de la PAS, deficitul aproape jumătate de million de euro urma să fie acoperit fie din bugetul de stat, fie de Fondul Global cu riscul de a fi micșorat bugetul pentru procurarea prezervativelor, lubrifianților sau a seringilor.

Reprezentantul Ministerului Finanțelor în CNC a spus franc că statul nu va acoperi acest deficit. Situația creată a favorizat decizia ca grantul să fie administrat doar de către organizațiile guvernamentale (UCIMP) și doar în limita celor €500 000 rămași.

Cererea de grant a fost deja aplicată, iar la momentul actual este în proces de revizuire de către Fondul Global. Decizia instituției financiare internaționale va fi anunțată până la 31 August 2017.

La rândul său, directorul Centrului PAS, Stela Bivol acuză într-un interviu pentru e-sănătate.md că „echipa națională de coordonare a programului național HIV este mai puțin dispusă să lucreze pe picior de egalitate cu Centrul PAS și vine cu abordări autoritare și chiar dictatoriale. De asemenea, Stela Bivol afirmă că decizia CNC este ilegală fiindcă a fost adoptată cu 10 din 28 voturi , de altfel un vot insuficient pentru ca decizia să fie considerată valabilă conform regulamentului CNC”.

„Republica Moldova este una dintre țările care s-a angajat să preia gradual atât testarea, tratamentul HIV, cât și serviciile care acum sunt prestate de către organizații neguvernamentale. Se descurcă mai bine la preluarea tratamentului antiretroviral și încă nu a reușit să atingă ce a promis – inițierea preluării serviciilor  de prevenire, prin contractarea organizațiilor de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, și cele de suport psiho-social - prin intermediul Centrelor Regionale subordonate Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei”, spune Stela Bivol, lăsând de înțeles că Centrul PAS este singurul capabil să se ocupe de prevenirea și combaterea HIV/SIDA, iar celula guvernamentală - de tratamentul maladiei.

Fondul Global şi-a început activitatea în Republica Moldova în anul 2003, un an mai târziu de la constituirea sa ca instituţie financiară internaţională, creată cu scopul de a acorda asistenţă ţărilor lumii în lupta contra HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei. Trecând în revistă solicitările de finanţare adresate Fondului Global din partea ţării noastre pe parcursul acestor 14 ani, este de menţionat că volumul granturilor oferite ajunge peste 90 milioane dolari pentru ambele infecţii.