Fondul se Investiții Sociale din Moldova (FISM) a semnat contracte de cumpărare a echipamentelor pentru terenuri de joacă, nerespectând procedura de licitare. Deși, potrivit condițiilor de licitare, contractul poate fi majorat cu cel mult 15%, în cel puţin două cazuri majorările au fost de 3 861% și 6 257%. Mai mult: în loc să scoată la licitație toate seturile de terenuri de joacă, pe care intenționa să le procure, FISM a scos la licitație doar câte un set de 14 unități, diminuând artificial costul ofertelor. Astfel, licitația a devenit neatractivă pentru companiile internaționale mari, care nu ar fi fost intersate să lucreze cu o cantitate de mărfuri atât de mică.

FISM este instituția publică de stat, responsabilă de valorificarea celor 23.000.000 de euro oferiți de Guvernul României pentru renovarea grădinițelor.

Redacția Deschide.MD a ajuns în posesia unor documente ce relevă faptul că fondul respectiv a fost valorificat fără a se respecta cerințele de contractare regulamentare.

Contract majorat de 38 de ori

Pe 5 septembrie 2014, FISM, în persoana directorului Mircea Eșanu, a semnat contractul IFB-G-8572-RO cu compania Power Team SRL, în valoare de 9 701 937 MDL, pentru furnizarea și instalarea echipamentului pentru terenuri de joacă. De menționat că oferta comaniei Power Team SRL la acest concurs a fost de doar 253 537 MDL pentru un set de 14 unități de echipamente. Conform condițiilor licitației, de care s-au condus toți participanții la concurs, prețul propus de ofertant este fix și nu poate fi modificat pe parcursul executării contractului. Mai mult, potrivit acelorași condiții de licitații, procentul de mărire sau reducere a cantităților este doar 15%. Mai mult, în aceeași zi, FISM a semnat cu compania amintită un acord adițional, prin care suma contractului menționat mai sus a fost majorată cu 88 644 MDL. Astfel valoarea totală a acestui contract devine 9 790 581 MDL, ceea ce înseamnă o majorare a contractului de 38 ori sau cu 3 861%!

În rapoartele de progres pregătite de FISM, lucrurile arată bine, însă există unele elemente care generează suspiciuni de trucare a licitațiilor publice.

Echipament cu 20% mai scump

Pe data de 14 ianuarie 2015, FISM a inițiat cel de-al doilea concurs, scoţând la licitație procurarea acelorași echipamente pentru terenuri de joacă. De data aceasta, compania Power Team SRL vine cu o ofertă mai scumpă cu circa 20% decât data trecută și anume cu suma de 319 602 MDL – pentru aceleași 14 unități de echipament!

La acest concurs au participat patru companii. Comitetul de evaluare al FISM a examinat ofertele și a eliminat doi ofertanți, declarând drept câștigătoare compania Power Team SRL. Două dintre companii au propus un preț mult mai mic pentru cele 14 unități: una, aproximativ 180.000 de lei și, alta, aproximativ 200.000 de lei, însă nu au îndeplinit criteriile de bază: minimum doi ani de experiență și 4.000.000 de lei suma contractelor anterioare. După aceea, FISM încheie contractul IFB-G-9928-RO cu comania Power Team SRL în valoare de 20 000 000 de lei (douăzeci milioane). Făcând trimitere la marja admisibilă de majorare a cantităților după concurs, se constată că acest contract a fost mărit de 62 de ori sau cu peste 6 257%.

FISM și-a înălcat procedurile de procurare

În loc să scoată la licitație toate seturile de terenuri de joacă pe care intenționa să le procure, FISM a scos la licitație doar câte un set de 14 unități, diminuând artificial constul ofertelor. Licitațiile respective au fost organizate astfel, încât să fie neatractive pentru companiile producătoare internaționale, acestea fiind eliminate încă până la anunțarea achizițiilor. De asemenea, înşiși participanții la aceste concursuri au fost înșelați, deoarece în condițiile licitațiilor nu a fost anunțată cantitatea reală, care urma să fie contractată. Administrația FISM-ului și-a încălcat propriile proceduri de procurare, aprobate de Banca Mondială și de Guvernul RM.

FISM: Autoritățile nu au știut cantitatea de echipamente

FISM a argumentat pentru Deschide.MD că fiecare grădiniță inclusă în Hotărârea Guvernului nr. 436 din 10 iunie 2014 „Cu privire la implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României”, dispunea de o sumă anumită de bani fie pentru realizarea lucrărilor de reparație, fie procurarea de bunuri; fie ambele. FISM a elaborat o listă de bunuri ce urmau să fie procurate centralizat, conducându-se de solicitările primite de la autoritățile locale. Potrivit FISM, niciuna dintre autorități nu putea să indice exact cantitatea de echipamente pe care o putea procura din banii disponibili, deoarece cantitatea depindea de prețul pe unitate al echipamentului. Ca urmare, Comisia de evaluare (constituită din reprezentanții Agenției Achiziții Publice, Ministerului Educației, Ministerului Dezvoltarii Regionale, societății civile, Ambasadei României la Chisinau și 3 reprezentanți FISM) a decis realizarea licitației și desemnarea câștigătorului în baza ofertei de preț pe unitate pentru tot setul de 14 unități de echipamente. 

După desemnarea câștigătorului, FISM a prezentat autorităților locale prețurile pentru o unitate de bunuri și lista bunurilor disponibile, pozele și specificațiile tehnice ale acestora, astfel încât fiecare instituție preșcolară a ales, împreună cu primarul, bunurile pe care doreau să le primească.  Fondul de Investiții Sociale din Moldova a fost responsabil de generalizarea tuturor solicitărilor din partea autorităților publice locale și de semnarea contractului cu companiile ce furnizează bunurile, reieșind din cantitățile solicitate de 104 de beneficiari.

FISM: Licitația nu a limitat participarea companiilor internaționale

FISM a argumentat că organizarea celei de-a doua licitații și semnarea unui nou contract cu Power-Team a fost impusă de cererea continuă din partea comunităților. La semnarea acestui contract, FISM nu dispunea de lista concretă a beneficiarilor, deoarece lucrările de reparație a grădinițelor erau în derulare, din care considerente s-a stabilit cifra-limită pentru acest contract de 20.000.000 de lei. Menționăm că prețul pentru echipamentul, în cazul celui de a-l doilea contract, este mai mare în medie cu 20%. Acest contract-cadru se află în derulare, iar FISM primește, în continuare, cereri din partea autorităților publice locale.

Potrivit FISM, licitațiile au avut loc la nivel național din următoarele considerente: termenul imperios pentru valorificarea surselor financiare și asigurarea necesităților comunităților; pe piața din Republica Moldova există deja producători și furnizori de astfel de echipamente; orice consorțiu între companiile locale și companiile internaționale este acceptabil și binevenit, iar licitația nu a limitat crearea acestora.

Menționăm că cele 23.000.000 de euro sunt parte a creditului nerambursabil de 100 milioane euro, donați de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova.

EXCLUSIV// Pe ce TOACĂ Guvernul banii dați de români pentru grădinițe

EXCLUSIV // Leancă. Șefă Aparat. Soț. 21 mln EURO. Grădinițe verzi. UE