În ultima perioadă autoritățile de la Chișinău demarează o serie de acțiuni pentru fortificarea relațiilor dintre Republica Moldova cu mai multe țări din Orientul Mijlociu. Mai mult, R. Moldova dorește și un Acord de Liber Schimb, liberalizarea regimului de vize, și deschiderea căilor aeriene directe către Emiratele Arabe Unite. Cum se explică acest interes sporit față de Orientul Mijlociu, ce are de câștigat Moldova, ce s-a discutat în cadrul întrevederilor și până unde poate ajunge o astfel de colaborare, ne explică Iuliana Drăgălin, Secretar de Stat pe domeniul infrastructurii calității și cooperării internaționale din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

- Vedem în ultima perioadă o fortificare a relațiilor dintre Chișinău cu mai multe țări din Orientul Mijlociu. Cum se explică acest interes sporit față de aceste colaborări. Ce are de câștigat Moldova?

- Aș dori să menționez faptul că, scopul primordial urmărit de părţile implicate într-un Acord de comerț liber este dezvoltarea relațiilor comercial-economice bilaterale existente, pe o bază normativă reciproc avantajoasă şi echitabilă, având ca principiu careva raționamente economice. Înainte de negocierea și încheierea unui Acord de comerț liber cu o țară anumită se efectuează analize detaliate privind impactul economic a respectivului Acord.

Trebuie să recunoaștem faptul că indicatorii schimburilor comerciale între Emiratele Arabe Unite şi RM la moment sunt relativ mici, în particular volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Emiratele Arabe Unite, în anul 2017, a înregistrat suma de 4,35 mln. USD. După valoarea volumului schimburilor comerciale în perioada respectivă, Emiratele Arabe Unite se situează pe locul 66 între țările partenere la nivel mondial cu care Republica Moldova deține relații comerciale, cu o pondere de 0,059% din volumul comerțului total.

Drept urmare, semnarea unui Acord de comerț liber cu Emiratele Arabe Unite este oarecum prematură la momentul actual. Cu toate acestea, optăm pe dezvoltarea cadrului juridic bilateral prin negocierea şi semnarea acordurilor cu privire la dezvoltarea schimburilor economice, atragerea investițiilor etc. precum şi intensificarea relațiilor dintre comunitatea oamenilor de afaceri.

În ceea ce privește deschiderea căilor aeriene către Emiratele Arabe Unite țin să menționez că începând cu 23 noiembrie 2017, Air Moldova a lansat cursa directă Chişinău-Dubai. Cursa este operată cu o frecvență de 2 ori pe săptămână. Astfel, operarea cursei directe Chişinău-Dubai precum și promovarea inițiativei de a liberaliza regimul de vize, vor contribui la fortificarea și intensificarea relațiilor comerciale și investiționale și vor exclude anumite impedimente/deficiențe pentru agenții economici și investitori, care pe lângă cheltuielile financiare, consumă și timp. În același timp, este important de remarcat deschiderea Ambasadei țării noastre la Abu Dhabi la data de 10 mai anul curent ceea ce va contribui la consolidarea relaţiilor de cooperare între Republica Moldova şi Emiratele Arabe Unite, spre binele ambelor ţări.

- Republica Moldova are deja un Acord de Liber schimb și regim liberalizat de vize cu UE, în același timp Ministerul Economiei și-a exprimat dorința de a avea astfel de acorduri cu China și Emiratele Arabe Unite. Acest lucru nu contravine Acordului cu UE? Ar putea UE să reacționeze în vreun fel dacă aceste aceste două acorduri vor fi semnate?

- Este important să evidențiez faptul că, Republica Moldova consideră acordurile de comerţ liber ca o noua platformă pentru liberalizarea în continuare a fluxurilor comerciale şi vede aceste acorduri ca o abordare eficientă pentru a se integra în economia globală, dar şi întărirea cooperării comerciale cu alte ţări din regiune, în special prin creşterea exporturilor. Acordurile de liber schimb sunt văzute ca un supliment important pentru sistemul comercial multilateral din cadrul OMC-ului. Astfel, politica actuală de comerţ din Moldova este axată în principal pe promovarea în continuare și intensificarea schimburilor comerciale din regiune, prin extinderea şi diversificarea pieţelor de export (ca exemple viabile deja avem Acordul menționat de dvs. Acordul de Asociere cu UE și DCFTA, ALS cu Turcia, Acordul de comerț liber cu țările Acordul de Liber Schimb Central-European(CEFTA), Acordul de comerț liber cu țările CSI), precum şi prin diversificarea asortimentului de produse exportate (în special, axând-se pe produsele competitive, cu valoare adăugată mai mare) şi de a asigura condiții favorabile pentru creșterea competitivității produselor exportate.

Adițional, atragem atenția asupra faptului că existentă mai multe tipuri de Acorduri de liber schimb, în dependență de interesele economice și politice ale statelor. Astfel, Acordul semnat cu UE reprezintă un acord mult mai comprehensiv și aprofundat comparativ cu Acordurile „clasice" de liber schimb, inclusiv un potențial acord cu China.

Totodată, menționăm că astfel de acorduri sunt deplin compatibile între ele, chiar mai mult acestea sunt complimentare deoarece, spre diferență de Acordurile care stabilesc uniuni vamale, în Acordurile de liber schimb țările dețin mai multe flexibilități, inclusiv acestea au posibilitatea aplicării propriului tarif vamal față de țările terțe.

- În EAU au fost efectuate mai multe vizite ale oficialilor moldoveni de rang înalt. S-au discutat proiecte concrete? Ne puteți spune detalii din culise, dincolo de informațiile furnizate prin intermediul comunicatelor de presă?

- Pe parcursul ultimilor doi ani se observă o intensificare a relațiilor bilaterale moldo-emiriene. Scopul principal al vizitelor oficialilor moldoveni de rang înalt în Emiratele Arabe Unite, dar și a E.S. Sultan Bin Saeed Al Mansoori, Ministrul economiei al EAU în luna februarie a anului trecut este stabilirea și asigurarea continuității dialogului economic bilateral, identificarea potențialelor domenii de cooperare și proiecte investiționale, precum și fortificarea dialogului mediului de afaceri din ambele țări. Totodată, în cadrul vizitelor respective au fost negociate, 3 acorduri bilaterale de bază în vederea creării cadrului juridic necesar impulsionării cooperării economice, și anume:

1. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (ratificat prin Legea nr. 182 din 21.07.2017),
2. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevederea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate (aprobat prin HG nr. 307 din 04.04.2018),
3. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică și tehnică (ratificat prin Legea nr. 181 from 21.07.2017).

În același timp, vizitele respective au avut drept scop crearea unor oportunități și platforme de interacționare a agenților economici din ambele țări, prin participarea la expoziții internaționale și prin organizarea business forumurilor, atât în Republica Moldova, cât și în Emiratele Arabe Unite.
Un alt subiect major discutat și coordonat cu partea emiriană în cadrul vizitelor menționate este participarea RM la expoziția internațională Expo Dubai 2020. Participarea RM și a agenților economici la această expoziție va avea o contribuție însemnată în promovarea țării noastre și a produselor autohtone, unde vom putea identifica care sunt preferințele consumatorului Emirian, dar și vom stabili noi contacte și parteneriate pentru mediul de afaceri.

- În acest context vreau să vă întreb cât de deschiși sunt reprezentanții EAU să investească în R. Moldova și anume în ce domenii?

- La moment, conform datelor furnizate de către Agenția Servicii Publice, în Republica Moldova activează 10 companii cu capital emiratez, capitalul total investit însumând valoarea de 41,748 mil. Lei. Negocierea celor 3 acorduri menționate mai devreme, precum și semnarea acestora într-o perioadă de timp atât de scurtă, când cu alte state negocierea a astfel de acorduri poate dura ani de zile, deja denotă faptul că există interes înalt din partea ambelor state, și suntem siguri că ulterior creării cadrului juridic necesar, precum și a altor condiții atractive (parcuri industriale, IT parcuri, zone economice libere, posibilitatea participării în cadrul rundelor de privatizare a companiilor de stat, crearea programului Investiții versus Cetățenie, acordarea subvențiilor pentru crearea noilor locuri de muncă, etc.) va contribui la creșterea volumului capitalului emiratez investit în RM.

Cele mai atractive domenii pentru reprezentanții EAU sunt în primul rând domeniul agricol, anume din cauza faptul că Republica Moldova posedă terenuri agricole fertile cu un nivel scăzut de poluare al acestora in comparație cu alte țări. Totodată, aceștia au manifestat interes sporit pentru intensificare relațiilor comerciale, domeniul turismului, domeniul energetic și energiei regenerabile, domeniul inovațiilor și a sectorului IMM-urilor.

- Nu pot să nu vă întreb dacă a-ţi avut consultări şi cu agenţii economici R. Moldova despre cât de deschişi sunt aceştia să colaboreze cu partenerii din EAU şi ce aşteptări au ei? Cât de atractivă este piața EAU pentru ei, și viceversa?

- Piața EAU este foarte atractivă pentru agenții economici ai Republicii Moldova, ținând cont de capacitatea acestei piețe și numărul înalt de consumatori. Drept dovadă poate servi interesul reprezentanților businessului autohton pentru participarea la Forul Economic Moldo-Emirian, desfășurat pe data de 9-10 mai 2018 la Dubai organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în comun cu MIEPO cu participarea a peste 56 reprezentanți ai diferitor sectoare ale economiei: agricultura, industrie ușoară, It, construcție, logistică etc. În cadrul forumului a avut loc și o sesiune de B2B pe parcursul căreia au fost discutate modalități de cooperare și parteneriate. Pentru noi, piața EAU este ceva nou și neobișnuit, însă cred că vom reuși să facem față cererii acestei piețe.

Rezultatele forumului reprezintă negocierile lansate cu o rețea de distribuție privind achiziționarea fructelor moldovenești, precum și înțelegerea de a realiza vizite de răspuns a companiilor emiriene în Repubica Moldova până la finele anului.

- Acum câteva luni, Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite au pus bazele pentru dezvoltarea cooperării între statele noastre prin încheierea Acordului privind cooperarea economică și tehnică. La ce se referă mai exact acest acord?

- În primul rând acordul respectiv reprezintă baza legală ce permite crearea comisiei interguvernamentale moldo-emiriene de colaborare economică și tehnică. Comisia respectivă va întruni reprezentanții ambelor țări în vederea efectuării unor analize a stadiului actual de cooperare și stabilirii unor priorități și acțiuni concrete pentru perioada ulterioară. Instituirea unor astfel de comisii permit asigurarea unui dialog continuu între țări și monitorizarea permanentă a evoluțiilor privind acțiunile și sarcinile trasate în cadrul reuniunilor. Totodată, partea emiriană a manifestat deschidere privind acordarea suportului tehnic Republicii Moldova. De exemplu, la moment se negociază cu privire la suportul pe care îl poate oferi EAU în vederea asigurării bunei organizări și participări a Republicii Moldova la Expo Dubai 2020, iar ulterior în cadrul reuniunilor comisiei vor fi identificate alte domenii unde partea emiriană ar putea să ne acorde asistență.
8. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2017 volumul exporturilor moldovenești în Emiratele Arabe Unite a însumat 2,47 mln USD (comparativ cu 788,22 mii dolari SUA în anul 2016), în acest context vreau să vă întreb care mai exact sunt produsele exportate în această țară și dacă aveți explicații de ce sunt căutate anume produsele moldovenești în EAU?

Principalele mărfuri exportate în EAU: porumb, construcții prefabricate, medicamente, ulei de semințe de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; bușoane, dopuri, capace, capsule si alte dispozitive de închidere, din materiale plastice, înghețată, țigări, Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolica sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri si alte băuturi spirtoase.

Produsele moldovenești sunt întrebate pe piața EAU în mare parte datorită raportului cost/calitate avantajos. Totuși în continuare, optăm pentru creșterea competitivității produselor exportate, dar și impulsionarea exporturilor produselor mult mai complexe, care ar aduce o valoare adăugată mai mare economiei naționale.

În același timp, în cadrul business forum-urilor bilaterale MD-EAU ce au avut loc pe parcursul a ultimilor doi ani, oamenii de afaceri emirieni au rămas foarte impresionați de produsele agroalimentare absolut naturale (fructe si legume), fructele uscate (prune), nuci, miere de albini. Totodată, partea emiriană pune un accent major pentru domeniul inovațiilor. In domeniul respectiv, vom asigura o cooperare bilaterală eficientă și un schimb de experiență continuu, astfel încât RM să atingă nivelul țărilor dezvoltate la capitolul inovații.