Noua Lege cu privire la Guvern a fost publicată vineri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În urma reformei, numărul de ministere s-a redus de la 16, la 9. Sunt excluse funcțiile de viceministru, iar atribuțiile administrative privind activitatea ministerelor vor fi asigurate de secretarii de stat, care, după caz, vor asigura și interimatul funcției de ministru. Ce urmează să se întâmple cu sediile, paginile online și bugetele ministerelor comasate aflăm de la directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan. Abordăm și subiectul reducerilor de personal, cel al demiterii viceminiștrilor rămași în funcție, dar și problema Ministerului Apărării, rămas fără conducător de mai bine de jumătate de an.

— Vineri, în Monitorul Oficial, a fost publicată noua Lege cu privire la Guvern. Ce urmează să se întâmple în următoarele trei-patru luni - perioada de tranziție la care s-a făcut referire?

— Hotărârile Parlamentului intră în vigoare la data adoptării, deci putem spune că, de vineri seara, avem un Guvern reorganizat în 9 ministere, trei viceprim-miniștri, prim-ministrul și doi membri din oficiu: bașcanul Găgăuziei și președintele Academiei de Științe. Însă dreptul Președintelui AȘM de a fi membru al Guvernului a fost exclus în noua Lege cu privire la știință și inovare adoptat tot vineri în Parlament. 

În următoarea ședință de Guvern va fi adoptat Regulamentul-tip de activitate a ministerelor într-o formulă nouă. Ulterior, fiecare minister va trebui să își ajusteze acest regulament, în funcţie de necesitățile de reformă. În acest regulament va fi stabilit și numărul secretarilor de stat, care vor activa în cadrul fiecărui minister. Urmează declanșarea concursurilor pentru funcțiile publice de conducere de rang superior: mă refer la secretarii de stat din cadrul ministerelor, dar și la funcțiile de secretar general de stat. Reorganizarea va consta și în aprobarea unei noi structuri a efectivului-limită în ministere. Se va trece, inclusiv, prin procedura de reorganizare pe partea de personal: trebuie să spunem franc că nu toți cei din ministerele comasate vor avea un job în viitoarele ministere. Disponibilizările oscilează în jurul cotei de 30%, dar trebuie să ținem cont de faptul că jumătate din această cotă reprezintă, astăzi, o seamă de funcții vacante. Respectiv, în mod obiectiv, vorbim de circa 15% de personal, care nu se va mai regăsi în noua structură. În cifre, vor fi reduse circa 350 de funcții. 

Tot în această perioadă vor fi elaborate antete noi (conform denumirilor noi, datelor noi de contact), ștampile noi. În lege s-a stabilit o etapa tranzitorie de patru luni, de aceea nu este o problemă dacă un petiționar va primi răspuns la întrebarea sa pe un antet al unui minister absorbit. 

— Dar unde vor fi sediile noilor ministere?

— Vor avea loc anumite reamplasări. Guvernul deține suficiente locații în partea centrală a municipiului Chișinău. Vorbim nemijlocit de clădirea Guvernului, de clădirea Ministerului Agriculturii de edificiile de pe str. Constantin Tănase, nr.9, bd. Ștefan cel Mare, nr.180, de sediul actual al MTIC. De exemplu, Ministerul Mediului și partea de mediu de la Ministerul Dezvoltării Regionale se vor regăsi într-o singură structură care, probabil, va avea sediul la Ministerul Agriculturii. Partea de construcții de la MDRC va fi delegată către Ministerul Economiei. Prin urmare, clădirea de pe Constantin Tănase, nr. 9, unde astăzi se află Ministerul Mediului și MDRC va fi eliberată pentru alte entități publice. Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii își au sediul pe Vasile Alecsandri, nr. 1 și 2. Ambele au sedii proprii, de aceea încă urmează să decidem care va fi clădirea în care va funcționa noul minister comasat. Aceeași situație e în cazul Ministerului Culturii, Educației și Cercetării. 

— Dar ce veți face cu sediile goale?

— Ele rămân în subordinea Cancelariei de Stat. Unele vor fi folosite pentru agenții, altele, probabil, vor fi date în locațiune.

— Nu credeți că ne vom pomeni cu spații goale pentru întreținerea cărora vom arunca bani în vânt?

— Nu cred: noi vom folosi în cel mai eficient mod clădirile aflate în proprietatea statului. 

— Am văzut că miniștrii care nu se mai regăsesc în noul Cabinet au fost revocați. Dar ce se întâmplă cu viceminiștrii? 

— Viceminiștrii rămân în funcție până la angajarea secretarilor de stat și a secretarilor generali de stat. În acest fel se va asigura o continuitate a activității manageriale în cadrul ministerelor. Totodată, ei își pot pregăti portofoliile pentru a se înscrie la concursurile pentru funcțiile de secretari de stat, deşi nimeni, la această oră, nu le poate garanta că ei vor prelua aceste funcții. După cum v-am spus, numărul secretarilor de stat din fiecare minister urmează să fie stabilit de miniștri. Nu există deocamdată un număr-limită. Cert este faptul că vom avea câte un secretar general de stat în fiecare minister. Țin să vă reamintesc că secretarii de stat sunt funcționari publici, iar secretarii generali de stat sunt funcționari publici de rang înalt, care vor fi comunica cu prim-ministrul și vor organiza activitatea ministerului în așa mod, încât politicile ministrului să-și aibă rostul.

— Ce se întâmplă cu bugetele ministerelor comasate: se comasează și ele? Vor suferi modificări?

— Noi am stabilit - printr-o derogare de la Legea cu privire la buget și finanțe publice - că Guvernul va avea dreptul să realoce banii în limita bugetului aprobat. Prin urmare, Guvernul este în drept, fără implicarea Parlamentului, să unească două sau trei bugete ale unor ministere care se vor regăsi în unul singur. Prevederea este valabilă doar anul acesta. Colegii de la Ministerul Finanțelor au început să facă planificări bugetare deja în baza noii structuri a Guvernului.

— Ce se întâmplă cu paginile online ale ministerelor? Intuiesc că va trebui să se facă o "coagulare" a arhivelor, a bazelor de date....

— În perioada tranzitorie va fi creată o interfață care va trage datele de pe site-urile necesare. Ulterior, se vor căuta soluții pentru comasarea bazelor de date, dar între timp informațiile vor fi păstrate în forma actuală. 

— Cum rămâne cu ministrul Apărării? Vom avea interimat pentru o perioadă nedeterminată sau se va găsi o candidatură de compromis?

— Sub aspect juridic, noi nu vedem aici nicio problemă. Se înaintează propunerea către președinte; dacă se respinge prima dată, se trimite repetat și, a doua oară, șeful statului este obligat să semneze. Probabil, acum se caută candidatura potrivită. 

— De ce să ne ascundem după deget? Avem jumătate de an de când acest minister este fără ministru, pentru că președintele nu vrea să semneze pentru nicio candidatură. Poate aveți vreun ac de cojoc pentru șeful statului, despre care nu știm?...

— Nu vreau să mă pronunţ pe aspecte politice, dar, pentru mine, explicația e doar una: nu s-a găsit candidatura potrivită...

— Putem admite o soluție ca ministerul să fie administrat de secretarul general de stat pentru Apărare?

— Secretarul general de stat nu va putea promova politici, pentru că el este funcționar de stat de rang înalt. Dar el va putea administra treburile publice în cadrul ministerului respectiv. 

— Când va va avea loc lichidarea, comasarea sau reorganizarea agențiilor mici sau altor instituții aflate în subordinea ministerelor?

— Unele procese deja se au loc, altele se vor declanşa în această perioadă tranzitorie de 4 luni, însă vor rămâne și reorganizări care se vor face în etapa a doua a reformei. Spre exemplu, dacă ne referim la întreprinderile de stat, deja avem o nouă lege care le reglementează activitatea și anumite aspecte juridice. Cert este faptul că nu va exista un „vid” de activitate în funcționalitatea acestor instituții. 

— De ce dispare funcția de vicepremier pe probleme sociale?

— Este o funcție fără portofoliu și nu ține de minister... Ulterior, vom vedea cum vom administra și acest proces.